Drone show in Shanghai
Drone show in Shanghai

Jaarwisseling 2019-2020 en we blijven knallen of toch niet?

GroenLinks Dordrecht heeft, vooruitlopend op de evaluatie van de jaarwisseling 2019-2020 vragen gesteld aan het college die we in ieder geval beantwoord willen zien.

We willen een volledige stop op het verkopen en afsteken van particulier vuurwerk. Er zijn ook dit jaar weer verschillende ongelukken gebeurd. Mensen en dieren bang geweest. Het milieu weer onnoemelijk belast voor een feestje dat slechts enkele uren duurt.
Gelukkig zien we een steeds groter draagvlak ontstaan om geen vuurwerk meer te gebruiken. In de landen om ons heen is men hier al een heel  stuk verder in.
Het is niet meer van deze tijd.  Landelijk moet er een besluit genomen worden om te stoppen met vuurwerk verkoop en het particulier afsteken. 
In Dordrecht hebben we al wat stappen vooruit gemaakt. Er is een verbod in de binnenstad. Er is een publieksvuurwerk op het drierivierenpunt geweest. 
Mogelijk dat de antwoorden op onze vragen en de algemene evaluatie meer mensen kan overtuigen dat het anders moet en anders kan.
Op naar een vuurwerkvrij Dordrecht met mooie lichtshows op het Drierivierenpunt en  in de wijken.