Steeds vaker kiezen moslims die in Nederland woonachtig zijn om hier begraven te worden. Tot een aantal jaren geleden was dit een fenomeen dat niet heel vaak voorkwam. 
 
De uitbraak van covid-19 heeft hier een enorme verandering in gebracht. Moslims die in het begin van de uitbraak aan de gevolgen van de Covid-19 kwamen te overlijden, kregen te maken met een inreisverbod naar landen als Marokko en Turkije. Hierdoor was repatriëren naar het land van herkomst, wat eerder gebruikelijk was, niet mogelijk.
 
Als gevolg hiervan hebben moslims hun dierbaren in Nederland moeten begraven. Deze ontwikkeling heeft heel veel (Dordtse) moslims behoorlijk aan het denken gezet. Met name de nieuwe generatie Nederlandse moslims die hier zijn geboren, zitten met veel vragen zoals. “Ik ben hier geboren, voel me verbonden met mijn stad, een van mijn dierbaren ligt hier nu ook, wil ik nog wel in een ander land begraven worden?” 

Deze ontwikkeling heeft echter voor nog meer onzekerheid gezorgd. De islam schrijft namelijk, net als het jodendom, voor dat overledenen een eeuwige rustplaats, oftewel garantie voor onbepaalde tijd moeten krijgen. En dat is op dit moment niet mogelijk in Dordrecht. 
Op dit moment biedt begraafplaats Essenhof de mogelijkheid om voor bepaalde tijd (maximaal 30 jaar) grafrechten te “huren”. Dit kan steeds verlengd worden, maar alleen door een levende contactpersoon. Als dit wegvalt, wordt het graf tegen de islamitische gebruiken in geruimd.  
Als GroenLinks Dordrecht zullen wij het college dan ook vragen om zich in te spannen om in Dordrecht, waar inmiddels meer dan 11.000 moslims woonachtig zijn, mogelijkheden te scheppen voor een islamitische begraafplaats waar begraven voor onbepaalde tijd mogelijk wordt gemaakt.