Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.

GroenLinks staat voor een inclusieve samenleving en veroordeelt iedere vorm van discriminatie en rascisme en maakt een vuist tegen iedere uiting van haat.

Afgelopen zaterdagavond werd tijdens het RTV verkiezingsdebat in de laatste ronde het campagne spotje van de PVV ter sprake gebracht. De PVV geeft aan een eigen campagne te voeren, maar distantieert zich er niet van. De andere partijen spreken hun afschuw uit.

De PVV weet zichzelf iedere keer weer te overtreffen in de negatieve zin. In het Dordrecht van GroenLinks is geen ruimte voor haat, discriminatie en racisme.

Deze boodschap is discriminerend en zet mensen tegen elkaar op. Dat is de mening van de fractie GroenLinks Dordrecht.
In Nederland kennen we vele nationaliteiten, verschillende godsdiensten, verschillende levensovertuigingen, die al jarenlang naast en met elkaar leven. Soms is het wat lastig de ander helemaal te volgen of te begrijpen. Maar dan praat je er over. Je geeft iedereen de ruimte en legt de ander geen beperkingen op.

 

Artikel 1 van de Grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Hier heeft iedereen zich aan te houden. Worden deze regels overtreden, dan kan een rechter beslissen dat deze wet nageleefd wordt.

Nederland is van ons allemaal, Dordrecht is van ons allemaal.

Woensdag is het 21 maart. De eerste dag van de lente, de dag van de lokale verkiezingen 2018. En tegelijkertijd de dag van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.

Laten we met elkaar kiezen voor een samenleving waar je kunt zijn wie je bent. Laten we ons blijven verzetten tegen Racisme en Discriminatie. Kies voor een kleurrijke samenleving, voor een inclusieve samenleving.