Politiek café Diversiteit
Politiek café Diversiteit

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen

“ Diversiteit en de daarbij nauw samenhangende inclusiviteit zijn thema’s die met de dag actueler en belangrijker worden. Nog te vaak worden mensen om verschillende redenen uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. Bijvoorbeeld door hun etnische achtergrond, hun leeftijd, seksuele oriëntatie of vanwege een handicap. Maar ook door armoede of laaggeletterdheid. 

GroenLinks Dordrecht heeft op 26 september in het Energiehuis een politiek café over dit thema gehouden. Een vertegenwoordiger van de moslimgemeenschap, een vertegenwoordiger van de LHBTI gemeenschap, een vertegenwoordiger van RADAR, een vertegenwoordiger van het platform Dordtse Kerken en een migrantenwetenschapper hebben  hun visie op diversiteit vanuit hun eigen achtergrond en vakgebied gegeven.
Onder de bezielende leiding van debatleider David Ariza Lora  werd het een boeiende en interactieve avond waarin veel informatie en persoonlijke verhalen met elkaar zijn gedeeld.  
 Als GroenLinks Dordrecht  voelen wij ons verantwoordelijk om te bouwen aan een inclusieve samenleving waarin diversiteit het streven wordt met een rechtvaardiger en eerlijkere samenleving. 
De sprekers van deze avond:

 

Vertegenwoordiging moslimgemeenschap dhr. A. Karat 

Dhr.A, Karat is ervaringsdeskundige, expert in het werkveld religiewetenschappen en voormalig imam van de Essalam moskee in Rotterdam. Hij geeft trainingen en coacht personeel en directie in maatschappelijke thema’s als diversiteit, religie en samenleving en adviseert organisaties bij ethische en religieuze dilemma’s. 

 

Vertegenwoordiging Kerkgemeenschap Dick v/d Zeijden

Een vertegenwoordiger van het Platform Dordtse Kerken heeft toegelicht hoe vanuit de kerken aangekeken wordt tegen diversiteit en samenleven in en met verschillende culturen. Het Platform Dordtse Kerken heeft als doel om kerken en geloofsgemeenschappen met elkaar in contact te brengen en activiteiten te ontwikkelen en te stimuleren die vanuit de opdracht van het evangelie dienstig zijn voor de bewoners van het eiland van Dordrecht en de stad.

Prof. dr. M.L.J.L. Schrover van de Rijksuniversiteit Leiden.  

Zij is Hoogleraar Economische en Sociale geschiedenis met bijzondere aandacht voor migratiegeschiedenis. Zij is ingegaan op het migratie- en integratiebeleid tussen 1945 en nu. Wat werkte en hoe kunnen we vaststellen wat er werkte? Welke factoren speelden een rol bij de uitkomsten van beleid? Welke lessen kunnen we uit de migratiegeschiedenis trekken voor de toekomst? Hoe kunnen we beleidsaanbevelingen doen als het zo moeilijk is om de uitkomsten van beleid te meten?

 

Vertegenwoordiger van Radar: Rob Stoop 

RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie, bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting die iedereen gelijke kansen biedt.  RADAR ontplooit diverse activiteiten om gelijke behandeling te bevorderen en discriminatie tegen te gaan. Een medewerker van RADAR zal tijdens de presentatie ingaan op de meest actuele discriminatievormen zoals arbeidsdiscriminatie, islamofobie en discriminatie op basis van seksuele gerichtheid.   

Vertegenwoordiger LHBTI:

Diana Laats. Heeft 35 jaar geleefd als man en nu na een transformatie van 2 jaar leeft ze haar tweede leven als vrouw. Was zij vroeger een geslaagde carrière man, nu blijkt zij moeilijk aan het werk te komen. Zij vertelt hierover en staat open voor alle vragen die men aan haar wil stellen
“Ik heb al een heel leven gehad,” vervolgt Diana. “Het is extra tijd waarin ik nu leef. Het was niet echt een leven, mijn leven als man. Ik zat in een vacuüm. Een luchtbel. Een leven waaraan ik nooit echt deelnam. Nu is dat niet meer. Mijn transitie heeft veel veranderd. Mijn plan was om eruit te stappen. Maar toen ben ik het toch eerst gaan vertellen, omdat ik vond dat ik dat aan een aantal mensen verplicht was. Daar kwam veel door los. Pijn, verdriet en afwijzing wat ik als kind had meegemaakt. Dat zorgde uiteindelijk voor mijn pad naar de transitie, waardoor ik ook mijn huidige vriendin Claire ontmoette. En als resultaat ben ik nu happy met mezelf en mijn leven!”

 

Naar aanleiding van deze bijeenkomst zal GroenLinks Dordrecht met een initiatiefvoorstel komen waarin wij maatregelen zullen adviseren die actief zullen bijdragen aan de diversiteit en inclusiviteit in onze stad.   
 Wij nodigen iedereen van harte uit die een actieve bijdrage aan het gesprek wil leveren over, diversiteit, inclusiviteit, multiculturaliteit en strijd tegen discriminatie. Om samen een werkgroep te vormen en  deze voorstellen vorm te geven.
 Heb je interesse of een goed idee dat je wilt delen? Wij  roepen iedereen op die geïnteresseerd is om aan te sluiten.