De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. En we hebben het geweten ook! Wat een uitslag, wat een resultaat! Wij boeken het beste resultaat ooit in Dordrecht.

Wij zijn gegroeid van 4 naar 6 zetels en zijn daarmee samen met de VVD (op 146 stemmen na) de grootste partij van Dordrecht. 

Een resultaat waar we trots op kunnen zijn. Een waardering van formaat voor het keiharde werk van onze fractie in Dordrecht.

Uiteraard ook een resultaat die we samen met alle actieve GroenLinksers in onze stad hebben bereikt. Langs deze weg willen wij dan ook iedereen bedanken die zich in de afgelopen periode voor onze campagne heeft ingezet.

Deze verkiezingsuitslag geeft ons niet alleen veel vertrouwen maar ook het besef dat we bestuurlijke verantwoordelijkheid moeten nemen.

Voor ons als GroenLinks Dordrecht zal dit betekenen dat we samen zullen werken met partijen die bereid zijn onze gemeente groener en socialer willen maken. Hierbij zal extra aandacht zijn voor betaalbaar wonen, (energie)armoede en uiteraard versnelling van de energietransitie.

Komende periode gaan we met 6 raadsleden de strijd aan om Dordrecht nog groener en socialer te maken.

Op dit moment zitten we in een periode van verkenning waarbij er wordt gekeken welke partijen samen een coalitie kunnen vormen.

Een belangrijke opgave voor de komende tijd waarbij wij jullie over op de hoogte zullen blijven houden.