Dordrecht is een mooie stad waarbij wij als GroenLinks Dordrecht diversiteit niet als een probleem zien, maar als rijkdom erkennen. Een stad waar iedereen welkom is, gerespecteerd wordt en mee kan doen, ongeacht de leeftijd, beperking, seksuele voorkeur, geslacht, religie, etnische achtergrond of welke grond dan ook.

Het kan niemand ontgaan zijn dat er op dit moment in ons land en stad stevige discussies gevoerd worden over discriminatie en racisme. Thema’s waar terecht aandacht voor gevraagd wordt.  Als GroenLinks Dordrecht zien we echter dat het debat hierover steeds verder verhardt en daar maken wij ons ernstig zorgen over. Wij zijn dan ook van mening dat een collectieve inzet nodig is om het gevoel van groeiende spanning, onbehagen, ontevredenheid, boosheid en polarisatie binnen de samenleving te voorkomen.

Alleen door met elkaar in verbinding te blijven, naar elkaar te blijven luisteren en andermans standpunten te waarderen, kunnen we erachter komen wat de maatschappelijke behoeftes van onze inwoners zijn en kunnen we manieren vinden om aan onderling begrip en waardering vorm te geven

Daarom hebben wij afgelopen week tijdens de algemene beschouwingen van de Kadernota 2021 een motie ingediend, waarbij wij de gemeenteraad hebben opgeroepen om raadsbreed het gesprek aan te gaan met de inwoners van onze stad over diversiteit en inclusiviteit in de breedste zin van het woord. Onze bedoeling is om als voltallige raad, niet als individuele partijen, het gesprek met de stad aan te gaan en te luisteren naar de Dordtenaren.

Van belang hierbij is dat we vanuit de opgehaalde input van ervaringsdeskundigen zoals professionals, ondernemers, scholen, geloofsgemeenschappen, sportverenigingen en bovenal onze inwoners, een breed gedragen visie kunnen ontwikkelen en waar mogelijk binnen ons gemeentelijk beleid daar op in te spelen en te komen tot concrete maatwerkoplossingen.