Herinneringen aan Kees Stek: een markant Dordts Raadslid

In 1974 bezoek ik als opbouwwerker, nieuw in Dordrecht, samen met huurders een raadscommissie. Eén raadslid, Kees Stek, spreekt zich scherp uit tegen de huuropdrijving. Maar uiteindelijk is hij ook zeer praktisch en krijgt met steun van de PvdA) voor elkaar, dat voor slechte woningen aan de Krommedijk de huurverhoging niet doorgaat. Een jaar later haalt hij de regeling onkostenvergoeding bij woningverbetering binnen, waar de bewoners van de Zeehavenbuurt actie voor voeren. Zo’n regeling bestaat nog niet in Dordrecht en Nederland.

Als raadslid was hij altijd gericht op praktisch resultaat en koppelde dat aan duidelijke opvattingen over het rechtse beleid. Altijd opkomend voor sociale rechtvaardigheid en vrede en tegen discriminatie. Dat deed hij vanaf 1946 bijna dertig jaar lang als raadslid voor de CPN, maar ook als vakbondslid en actievoerder.

100e geboortedag van Kees Stek
Kees Stek werd 100 jaar geleden op 16 mei geboren in Beerta, Oost Groningen. Zijn leven en opvattingen worden gevormd door twee zaken: De levensomstandigheden van landarbeiders in Oost-Groningen en de Tweede Wereld Oorlog.

Zoals een zoon van een heerboer tegen me zei: De boeren kweekten zelf het communisme. Ze zeiden tegen elkaar: we moeten, die landarbeiders in de winter kunnen inkuilen dan hoeven ze tenminste niet te eten. De vader van Kees was een bekende communist in die streek en het was dan ook geen wonder dat hij door de Nazi’s vrij snel op transport werd gesteld naar Buchenwald. Zijn broer dook onder. Om zichzelf te beschermen vertrekt Kees uit Groningen en komt zo tijdens de oorlog in Dordrecht terecht. Wat een overgang moet dat geweest zijn; van Oost-Groningen en de klassenstrijd naar Dordrecht. Natuurlijk werd hij meteen actief in de vakbond.

De impact van de koude oorlog
Na de oorlog haalt de CPN vijf zetels (in een kleinere gemeenteraad dan nu) en levert een wethouder. Kees wordt fractievoorzitter. Als gevolg van de Koude Oorlog en de invallen van de Sovjet-Unie in Tsjecho-Slowakije in 1948, en in Hongarije in 1956, komt de CPN onder zware druk te staan. Velen zeggen het vertrouwen in de CPN op en de eerst zo grote fractie decimeerde tot een persoon. Hierdoor treedt Kees Stek het grootste gedeelte van zijn raadslidmaatschap als eenmansfractie op. De koude oorlog heeft een grote impact op zijn persoonlijke leven. Zijn ramen worden ingegooid, omdat hij zich in eerste instantie achter de standpunten van de Sovjet-Unie had geschaard. Degenen die Buchenwald hadden bevrijd kon hij niet zo maar afvallen. De ontwikkelingen in Oost Europa en de val van het Sovjetbewind geven hem het gevoel verraden en voorgelogen te zijn.

Echter, de wijze waarop hij aan het raadslidmaatschap invulling gaf, dwong alom respect en bewondering af. En in 1989 wordt hij lid van GroenLinks. Dat is in zijn familie niet vanzelfsprekend. Zijn broer Koert is bijvoorbeeld medeoprichter van een nieuwe partij, de NCPN. Ook al vindt hij de standpunten van GroenLinks af en toe niet krachtig genoeg, hij blijft lid. Ook tijdens mijn eigen raadslidmaatschap heeft hij nog regelmatig contact met me.

Ereburger van Dordrecht
Kees Stek heeft zich op geheel eigen wijze binnen de raad en de bevolking geliefd weten te maken. De VVD, de politieke opponent van de CPN, roemde hem bij monde van oud-minister Van Aardenne bij zijn afscheid als: “een legendarische figuur die vaak zijn stokpaardjes bereed, maar zich altijd een bijzonder goede democraat toonde, het grootste compliment dat een politicus kan worden gemaakt.” Zijn grote verdiensten voor Dordrecht, met name de belangenbehartiging voor de zwakken in onze
samenleving, waren aanleiding om hem bij zijn vertrek uit de raad te benoemen tot ereburger van Dordrecht. In december 2005 sterft hij 90 jaar oud en met hem een markant politicus.

Willy Verbakel