GroenLinks wil voorwaarts met een goed Cultuurbeleid 2018-2022.

Op 15 juli j.l is een algemene beschouwing op de Kadernota 2018 in de Raad gehouden.

Op de volgende pagina vind je de gehele tekst die Kitty Kruger Fractievoorzitter heeft uitgesproken.

Kadernota 2018 Voorzitter, collega raadsleden en toehoorders en toeschouwers. Het gaat ons om de mensen en niet om de cijfers. Dromen, denken, durven en doen.

Deze keer houden we hem kort en zeggen zullen we het maar DOEN dan.  Want Dordrecht gaat Voorwaarts. Zoals de kadernota nu voor ons ligt is het maar een schamel geheel, terwijl wij in Dordrecht zoveel meer hebben. Alle ingrediënten zijn aanwezig. Daar kom ik later op terug. De fracties die GroenLinks zijn voor gegaan hebben al aardig wat punten aangevoerd waar de knelpunten liggen. Het is niet genoeg te willen men moet het ook doen.

Dordrecht gaat voorwaarts in een duurzame stad.
Een vitale stad. Wij zijn dan ook zeer verheugd te vernemen dat Dordrecht de Europese samenwerking leidt tegen klimaatverandering.
BEGIN. Het gaat over blauw groene infrastructuur om verbeterde oplossingen te vinden voor klimaatadaptatie in stedelijk gebeid. BEGIN voorzitter, is een grote ondernemening. Wij zijn als Dordrecht al begonnen en gaan door: Dordrecht voorwaarts. We gaan niet wachten op de uitwerkingen van BEGIN.
Het is een grote onderneming. Laten we dit handelings perspectief nu voor dit moment klein maken. Laten we als gemeente het voortouw hierin nemen.
Er ligt een prachtige notitie vanuit juni 2010: Waarschijnlijk ergens in een la. Niet zo gek want toen werkten we nog niet zo met DOEN.
“ haalbaarheidstudie voor groene daken en gevels binnen de gemeente Dordrecht.”. Deze kunnen we direct oppakken en bijstellen naar anno 2017.
Want als we kijken naar waar staat je gemeente bij energie en klimaat dan scoren wij een grote 1. En dit is geen eerste plaats maar een 1 van bijna nog niets bereikt.
We maken hiervoor geen motie, want het voorwerk is al gedaan en de uitvoering gaan we nu gewoon DOEN. Wel dienen we een motie in ten aanzien van een minimillieustraatje dat nu als pilot in Crabbehof te vinden is. En dat ons inziens gewoon uitgerold kan worden over de hele stad. En een motie voor duurzame, gezonde kunstgrasvelden.

Dordrecht gaat voorwaarts in een zorgzame stad.
Tegelijkertijd een grote zorg. Hier zijn veel te korten, te veel lange wachtlijsten. In plaats van dat financiëen de zorgvraag volgt bepaalt het gegeven rijksbudget het maimum aan mogelijkheden. Wat is de behoefte aan zorg en begeleiding? Hoe kunnen we dit op een efficiënte manier regelen. Kwalitiet van de zorg moet centraal staan en niet alleen de kosten. Iedereen moet toegang hebben tot goede zorg. We willen dat de aandacht ligt bij preventieve zorg en terugdringen van de bureaucratie. Toon lef en geef vertrouwen. We begrijpen dat deze kadernota de laatste is van dit college. En dat over je graf regeren niet gewenst is. Ten aanzien van de zorg en dan met name ten aanzien van de jeugdzorg zullen wij meer moeten doen. Doen wat nodig is. Niet wachten tot het Rijk voteert. Wel lobbyen samen met de andere gemeenten. De VNG heeft zich hier al over uitgesproken. Wij zetten dit voort. Een zorgzame stad is ook zorgen voor elkaar en samen met elkaar. De burgerinitiatieven moeten we omarmen. Ideëen die uit de inwoners zelf komen. Hiervoor zullen we als een inktvis met zijn tentakels deze ideëen omarmen en faciliteren. We zullen elkaar voortdurend bij nieuwe ontwikkelingen betrekken. Zoals in Krispijn, de wijkvereninging OKBZ, zich met de inwoners hebben ingezet, invulling te geven aan het leegkomende MOVADO terrein. Het moet niet zo zijn, dat zij door onduidelijkheden van de gemeente: het niet kunnen aangeven hoelang dit terrein ingevuld kan worden door de initiatiefnemers afhaken. We hebben ook voorbeelden over hoe het kan en zou moeten: het Vrieseplein, het Damplein. Samenwerken tussen inwoners, ontwerpers, ambtenaren en raadsleden. Ook bij grotere projecten, die ingezet zijn door de gemeente, zullen we met bewoners, ontwikkelaars, ambtenaren raadsleden samen uitwerken, zoals we hebben gedaan bij het Damplein en het Vrieseplein. Wij dienen dan ook ten aanzien voor het plan Visbrug een amendement in. Zorgen voor elkaar. Geen discriminatie. Voorzitter hiervoor dienen wij twee moties in.

Een Cultuurstad.
Er is een beleidswens die daar volledig op in speelt. Zei het op een andere manier. Waarbij we ons afvragen voorzitter of we werkelijk voorwaarts gaan of alleen koesteren wat we ooit in de geschiedenis gemaakt hebben. Ik heb het dan natuurlijk over de mijlpalen. Dordrecht is meer dan alleen geschiedenis uit het verleden. Dordrecht is ook een stad die geschiedenis schrijft. Op het gebied van werk, wonen en zorgen voor elkaar. Een symbolisch eenmalig bedrag van slechts 1 miljoen en 20.000 euro voor iets wat eenmalig gaat plaatsvinden. Werd er voorheen nog gesproken over de spin of?  Nu wordt dit voor het gemak vergeten? Hoe kunnen we de mijlpalen duurzaam maken. GroenLinks heeft er iets op gevonden. Middels kunst en cultuur dienen we niet alleen de mijlpalen. We genereren werk, geven relatief goedkope zorg. Mensen worden maatschappeijlk betrokken, aangemoeidigd om na te denken over hun omgeving en de toekomst en daartoe te handelen. Het zorgt voor verbinding en daarmee een sterke sociale cultuur en solidariteit. Hiermee maakt het een stad aantrekkelijker voor inwoners en buitenstaanders. De laatste jaren is er veel geld ontrokken aan cultuur. En in mijn speurtocht naar de het Dordtse kunst en cultuurbeleid kom ik niet verder dan een beleid uit 2005. Er is een concept notitie gemaakt in 2010 die dit beleid zou hebben moeten upgraden. Echter een definitief beleid kon ik niet vinden voorzitter. Hoe is dit in vredesnaam mogelijk. Een stad die bekend staat om zijn geschiedenis en cultuur. Die we met zijn allen op de kaart willen zetten met oa.de mijlpalen. Voorzitter wij dienen hiervoor drie moties in.
• Cultuur verdient het: een nieuw upgrade kunst en cultuurbeleid anno 2017. Waarbij aandacht is voor nieuwe (of geupgrade) mogelijkheden voor financiering: revolverende fondsen, social return of investmentpercentage van de bouwleges, gewoon creatief doen. Het is niet geld dat cultuur genereert maar cultuur dat geld genereert.
• Dordrecht verdient een atelierbeleid. Dit gaan we gewoon doen. Wij gaan zoeken binnen ons eigen vastgoed dat geschikt gemaakt kan worden als broedplaats voor jonge mensen die deze ateliers kunnen gebruiken tegen schappelijke prijzen voor bijvoorbeeld 1 a 2 jaar. Deze ruimtes worden duurzaam ingericht en voldoen aan wat veel mensen van binnen en buiten Dordrecht en zelfs vanuit het buitenland verwachten in Dordrecht als Kunst en Cultuurstad aan te treffen.
• Dordrecht verdient een stadsdichter: een stadsdichter die ambassadeur is voor onze stad en deze kan promoten in binnen en buitenland. Die alle gebeurtenissen die gisteren gebeurd zijn, vandaag en morgen kan beschrijven en voorgoed vastleggen voor een stukje nieuwe geschiedenis.

En tot slot voorzitter Dordrecht Voorwaarts. Op het gebied van een gastvrije stad, die nodig is om wonen, werken, onderwijs en cultuur mogelijk te maken.
Moet water als eerste levensbehoefte voor handen zijn. Wij pleiten dan ook op het voorwaarts aanbrengen van watertappunten. Te beginnen in de parken, zodat bij evenementen water voortaan gratis te verkrijgen is. Openbare toiletten aangebracht, omdat het gebruik kunnen maken van een (semi) openbaar toilet tot de basisbehoefte behoort. Gezien het feit ‘wild’ plassen verboden is en men een boete opgelegd kan krijgen wanneer dit toch wordt gedaan. Als het verboden is de blaas te legen in buitenruimtes is het van groot belang dat er voldoende mogelijkheden zijn gebruik te maken van een toilet. Omdat dit budgetneutraal kan worden opgelost komen wij nu niet met een motie maar zullen in een later stadium met een initiatief voorstel komen.

En als laatste voorzitter, Dordrecht Voorwaarts. Waarbij de mensen tellen, en we vooral doen!!!!!