Chemours

GroenLinks wil beroepstermijn vergunning fabriek Dordrecht verlengen.

Per besluit van 6 juni 2016 hebben gedeputeerde Staten een nieuwe milieuvergunning verleend voor de emissienormen voor de Vitonfabriek . Het college heeft samen met het college van Sliedrecht een zienswijze ingediend op de ontwerp beschikking. De definitieve vergunning ligt nu opnieuw ter inzage voor advies voor aan het onderzoeksbureau MOB. Beide colleges overwegen om beroep in te stellen waarvan de uiterste datum is 28 juli a.s.. Bij GroenLinks leeft de vraag of de colleges dit nu wel of niet gedaan hebben. Moeilijk te achterhalen nu iedereen op vakantie is. Vandaar dat GroenLinks Dordrecht samen met GroenLinks ZH het volgende persbericht hebben verstuurd

Persbericht: GroenLinks wil beroepstermijn vergunning fabriek Dordrecht verlengen.

De laatste tijd is er veel nieuws over de uitstoot van kankerverwekkende gifstoffen door Chemours in Dordrecht. Gemeenteraden, Provinciale Staten en zelfs de Tweede Kamer discussiƫren erover. Inmiddels heeft Provincie Zuid-Holland echter wel de vergunning verleend en dreigt de termijn om ertegen in beroep te gaan aanstaande donderdag af te lopen. Vanwege de vakantieperiode, de nieuwe informatie die telkens opduikt en om ruimte te bieden aan het politieke debat vragen GroenLinks de provincie de beroepstermijn te verlengen. GroenLinks Statenlid Berend Potjer: "Wij vinden dat de omwonenden en de gemeenten voldoende gelegenheid moeten krijgen beroep aan te tekenen. Het gaat om hun gezondheid: zij ademen de stoffen dag en nacht in." Raadslid Joke Edenburg vult aan: "Behalve als ze op vakantie zijn. Dan kan het niet zo zijn dat als je terugkomt van vakantie, je geen bezwaar meer kan maken tegen het inademen van die gifstoffen." Ze verwachten een positieve reactie van de provincie. Berend Potjer: "De provincie heeft al eerder een termijn vanwege de vakantie verlengd. In dit geval is er bovendien sprake van nieuwe informatie en hebben ook het provinciebestuur en diverse coalitiepartijen zich kritisch uitgelaten. Ik verwacht wel dat ze de daad bij het woord voegen"