GroenLinks gaat niet op de koffie bij Chemours.

Heeft U ook gekeken naar de documentaire van Vara-Zembla Internationaal? Deze documentaire ging over de geheimen van de chemische industrie.
Met name Dupont en Dow kwamen aan de orde.

Hier nog terug te zien http://tvblik.nl/zembla/geheimen-van-de-chemische-industrie

Helaas moesten wij constateren dat tijdens deze uitzending bleek dat praten met Dupont weinig zin heeft. Ook in Nederland is een goed gesprek
over verantwoordelijkheid nemen en bloedproeven vergoeden niet aan de orde.
Wat Dupont wel wil laten zien is hoe geweldig het bedrijf is ook voor haar werknemers.

Inmiddels heeft de Commissie Fysiek zich laten uitnodigen voor een gesprek. GroenLinks vindt zo'n bezoek geen toegevoegde waarde hebben aan alle informatie en gesprekken die de Raad en commissie hierover inmiddels hebben gehad.

Desgevraagd is GroenLinks wel bereid te gaan als ook OZHZ (milieudienst) met de rondleiding meegaat om een onpartijdige en deskundige uitleg en visie te kunnen geven.
De overige commissieleden vonden het niet nodig dat OZHZ hierbij aanwezig zou zijn. De leden vinden het wel interessant om te worden rondgeleid zonder deze onpartijdige uitleg te krijgen.
Zij zullen dus het kopje koffie drinken met de mooie verhalen. Zij zullen zeker luisteren naar hoe goed het bedrijf is en welke verbeteringen in de communicatie het bedrijf geeft aan de gemeente en de wijk.
Dordrecht maakt zich ons inziens zo afhankelijk van een internationaal bedrijf dat zijn geheimen beslist niet prijs geeft.

GroenLinks gaat dus niet op de koffie en blijft op haar standpunt staan dat Dupont en Chemours niet meer thuis horen in Dordrecht. Geen geheimen en slinks gedrag.
Zoals nu om hogere emissieĀ  voor GenX te claimen bij de Provincie omdat deze stof nog niet op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen staat.
GroenLinks past er voor om zich in een spel te laten trekken waar eer en geweten (integriteit) op het spel worden gezet.
GroenLinks staat voor Gezondheid en dan pas Geld. Wij willen gezonde mensen in een vitale groene stad, die bij bedrijven kunnen werken, waar geen stoffen geproduceerd worden,
die de gezondheid aantasten van werknemers, omwonenden en consument.
GroenLinks wil investeren in werk bij bedrijven die duurzaam produceren en circulaire economie bevorderen.

Inmiddels is het archiefonderzoek historische emissies van Dupont door de RIVM afgerond. GroenLinks vindt het een goed en grondig onderzoek .
TNO heeft zijn uiterste best gedaan al de documenten zoveel mogelijk boven water te halen, echter hieruit voortvloeiend is een vervolg archiefonderzoek ons inziens gewenst.
Immers dit onderzoek was puur om de documentatie over de emissies over de jaren voor 1996 te achterhalen.
Nu is het zaak om vanuit het perspectief van technische en maatschappelijke veiligheid een onderzoek in te stellen wat de uitstoot aan gevolgen en risico's heeft veroorzaakt.
Conclusies dienen hier uit getrokken te worden ten aanzien van de veiligheid van de werknemers en bewoners in de Drechtsteden. Over het schoonmaken en het bijdragen aan deze kosten.
Zo ook ten aanzien van vergoedingen van onderzoeken. Wat vinden wij als inwoners en werknemers nog aanvaardbaar