Opdracht informateur Dordrecht, 21 maart 2022

Onderzoek welke partijen, rechtdoend aan de verkiezingsuitslag, met elkaar een nieuw en stabiel college van Dordrecht kunnen en willen vormen die op een meerderheid in de gemeenteraad kan rekenen.

Onderzoek wat de contouren zijn van de (inhoudelijke) samenwerking op hoofdlijnen en welke problemen daarbij mogelijk overwonnen moeten worden.

Onderzoek welke beelden er bestaan over de manier waarop draagvlak en betrokkenheid bij het uiteindelijke akkoord verkregen kunnen worden.

Breng aan de hand van dit onderzoek (gehoord hebbende alle partijen in de gemeenteraad), binnen maximaal twee weken een advies hierover uit.

Dordtse VVD, GroenLinks Dordrecht