GroenLinks Dordrecht opent voor zesde keer Meldpunt Vuurwerkoverlast.

Voor het zesde jaar op rij is vandaag het Meldpunt Vuurwerkoverlast gelanceerd. Geluidsoverlast, vuurwerkschade en andere overlast kunnen bij het digitale loket voor vuurwerkklachten worden gemeld. Het meldpunt is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties, waaronder de fractie in Dordrecht. Aanvankelijk zou het pas, zoals de andere jaren, na de kerst in werking gaan. Echter door de vele meldingen nu al is er besloten vandaag van start te gaan.

Meldingen kunnen gedaan worden op de website http://vuurwerkoverlast.nl           

Het Meldpunt Vuurwerkoverlast blijft tot 3 januari 2018 open.
Voor meldingen van gevaarlijke situaties : 112

GroenLinks pleit al jaren voor een verbod op consumentenvuurwerk. In dat verbod staat de partij inmiddels niet meer alleen. Onlangs bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport uit met de aanbeveling om knalvuurwerk en vuurpijlen in de ban te doen. Ook artsenorganisaties, burgemeesters en de politie bepleiten het aan banden leggen van vuurwerk. 

“We gebruiken het meldpunt om lokaal te pleiten voor het instellen van vuurwerkvrije zones op plekken met veel overlast”, licht raadslid Kitty Kruger van GroenLinks Dordrecht toe. “En we gebruiken het als ondersteuning voor het pleidooi voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Daarvoor in de plaats zien we het liefst professionele vuurwerkshows / lichtshows Oud en Nieuw.”

http://vuurwerkoverlast.nl