Samen met de opwarming van de aarde is de achteruitgang van insecten misschien wel de grootste bedreiging voor de mensheid en veel ander leven. Het tij kan worden gekeerd door de leefomgeving voor insecten te verbeteren. En het leuke is: onze eigen leefomgeving wordt daar ook aantrekkelijker van. Bermen met gevarieerde en voor insecten aantrekkelijke planten en bloemen, meer diversiteit in stedelijk groen met meer ‘ruige’ begroeiing, minder versteende tuinen.

Vlinder

Soms zitten daar nadelen aan. Sommige smalle of kronkelige wegen kunnen op bepaalde punten gevaarlijk zijn als de bermbegroeiing daar te hoog wordt. Ook vormen sommige giftige planten zaden die niet op landbouwgrond terecht moeten komen. Bij een werkbezoek dat gemeenteraadsleden en enkele ambtenaren aan een aantal boeren brachten, bleek dat hier heel goed in overleg goede oplossingen te vinden zijn, bijv. door afspraken over waar en hoe en wanneer er gemaaid moet worden.

De bereidheid over en weer tot constructief overleg gaf hoop. Ook met wijkbewoners kan vanuit het belang van insecten en uit het belang van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving over gedragen oplossingen worden gesproken.

Als bestrijding van onkruid of dierenplagen al nodig is, dan in ieder geval op een natuurlijke wijze, zonder chemische middelen.

Zo leveren we een bijdrage aan een toekomst voor de natuur waar we ook zelf beter van worden.