"Graag zouden wij geen aanpassingen willen zien aan dit historisch erfgoed en dus geen onnodige ontsiering aan de brug of de nabije omgeving van de brug. Ook al zijn deze omkeerbaar. Wij vinden het belang van een aantrekkelijk Dordrecht dan ook groot.
De antwoorden op de vragen van de PVV waren helder en duidelijk. Alleen het antwoord op vraag 8 fronste onze wenkbrauwen. Waarom weegt het belang van de scheepvaart zwaarder dan verandering in de uitstraling van de brug? Kan de wethouder dit toelichten?

Zelfs met de commerciële scheepvaart kunnen er toch afspraken gemaakt worden dat de brug op vaste tijden in de ochtend en eind van de middag geopend wordt? Dat gebeurt toch ook met andere bruggen? Ik snap dat de huidige situatie waarbij bijna heel de dag iemand paraat moet staan om de brug te openen als er iemand in of uit wil niet wenselijk is en dat er dan gekozen wordt voor bediening op afstand. Maar dat is dus op te lossen.
Als het bij de Mazelaarsbrug en de Lange IJzerenbrug werkt, dan zou het toch ook voor de Damiatenbrug moeten kunnen werken? Wellicht kan er geïnformeerd worden bij de jachthavenverenigingen of de havenmeester van de Kuipershaven/Wolwevershaven wat de mogelijkheden zijn.
Ook een stichting die hierin zou kunnen voorzien in onze ogen een mooie oplossing. In deze variant zou er ook gebruikt gemaakt kunnen worden van participatieplaatsen of vrijwilligers die de brug open en dichtdoen. Zeker als de frequentie laag is of als de brug op gezette tijden geopend zal worden.

Damiatenbrug

Maar dan blijft de vraag waarom moeten de bedieningstijden en het serviceniveau dan minimaal gelijk blijven? Is dat weer vanwege de belangen van de commerciële vaart?
Waar bestaat deze commerciële vaart dan uit? Welke belangen hebben wij daar mee als stad? Zit er een verdienmodel achter? Raken we hen kwijt als de brug minder of op andere tijden open en dicht gaat?
Is er geïnformeerd bij deze partijen hoe zij tegenover vaste openings tijden van de brug staan?
Wij als GroenLinks Dordrecht zien dus liever geen slagbomen, toeters of bellen verschijnen bij de Damiatenbrug. Maar roepen het college op om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in de vorm van brugopening door de jachthavenverenigingen of door een nog op te richten stichting."

Gezicht op Dordrecht bij zonsondergang, Aelbert Cuyp

Gezicht op Dordrecht bij zonsondergang, Aelbert Cuyp, 1700 - 1799.
Tussen de schepen is de Damiatebrug zichtbaar.