Fijne Feestdagen en een Gezond 2018 !

Uitkijkend over een haven van een van de vele mooie historische bruggen wil ik, namens de fractie GroenLinksDordrecht iedereen fijne feestdagen toewensen en een rustige jaarwisseling, zodat we met elkaar het nieuwe jaar 2018 goed kunnen beginnen.
Dordrecht Stad aan het water; een stad in het water. De oudste brug in Dordrecht, de Pelserbrug (1285) verbindt al eeuwen lang de Pottenkade met de Voorstraat. En zoveel andere bruggen zorgen voor de verbinding van de straten en wijken binnen Dordrecht en met de steden om ons heen. Fiets-loop bruggen, Auto/trein bruggen, draaibruggen, ophaalbruggen, allemaal elementen die zorgen voor verbinding.
GroenLinks zoekt ook deze verbinding met en voor de inwoners van Dordrecht.

Verbinding met andere partijen. Door praten en niet door schreeuwen gaan wij de verbinding aan met de andere partijen; debatteren over de verschillen. Wij laten zien dat het één niet zonder het andere kan. We hebben een diverse samenleving, die wij nooit alleen kunnen bedienen. Verbinding met de inwoners. Door hen op te zoeken, naar hen te luisteren met elkaar goede ideeen mogelijk maken. Het is genoeg met praten over burgerinitiatieven. Wij gaan ervoor zorgen dat een initiatief meer omarmt wordt en de indieners werkelijk geholpen worden bij het uitvoeren ervan.
Verbinding mogelijk maken in het sociale domein. Zorg, onderwijs, cultuur en sport vormen met elkaar de ingrediënten voor een gezonde samenleving. Het is genoeg met de bezuinigingen op kunst en cultuur: we gaan het huidige, staande beleid evalueren en zorgen voor meer kans voor de rauwe kanten van de cultuur, meer kansen voor jonge talenten. We gaan ons laten adviseren door een platform van kunstkenners en hen die kunst ervaren.

Het is tijd voor Verandering. Het is tijd voor de echte verbinding. Zoals de bruggen al jaar en dag Dordrecht bij elkaar houden en de contacten met het buitengebied mogelijk maken, zo gaat GroenLinks samen met de inwoners van de stad het nieuwe jaar in. Samen gaan we zorgen voor een groen en ontspannen Dordrecht. Voor eerlijk delen in onderwijs, werk en inkomen. Voor gelijke rechten op zorg.
Fijne feestdagen, een rustige jaarwisseling en een groen en gezond 2018 Kitty Kruger, Joke Edenburg Anet Van Bekhoven Chris van Benschop