Eindstand Meldpunt Vuurwerkoverlast: 688 vuurwerkklachten uit Dordrecht

Dordrecht, 3 januari 2018  

Op het Meldpunt Vuurwerkoverlast zijn afgelopen jaarwisseling 688 vuurwerkklachten binnengekomen uit Dordrecht. Het meldpunt opende op Eerste Kerstdag en sloot vandaag om 13:00.   De meeste klachten die binnen zijn gekomen gaan over geluidsoverlast door harde knallen en vuurwerk dat buiten de toegestane tijden is afgestoken. Een klein deel van de meldingen gaat over schade door vuurwerk en gevaarlijke situaties op straat. Het hoogst aantal meldingen kwam uit Sterrenburg.  

Het aantal klachten ligt 30 procent hoger dan een jaar geleden. De belangrijkste oorzaak van de extra overlast is dat de vuurwerkverkoop een dag eerder is gestart. "Vanaf het moment dat de verkoop begon, nam het aantal vuurwerkklachten explosief toe", zegt GroenLinks-raadslid Kitty Kruger. "Dat is een trend die we elk jaar zien." De verkoop ging vorige week vier in plaats van drie dagen voor Oud en Nieuw van start, omdat Oudejaarsdag op een zondag viel.

Het Meldpunt Vuurwerkoverlast is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties, waaronder de fractie uit Dordrecht. GroenLinks zet zich al jaren in voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. In dat pleidooi staat de partij inmiddels niet meer alleen. Onlangs bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport uit met de aanbeveling om knalvuurwerk en vuurpijlen in de ban te doen. Ook artsenorganisaties, burgemeesters en de politie bepleiten het aan banden leggen van consumentenvuurwerk.  

Neem voor meer informatie contact op met:  Kitty Kruger     Raadslid GroenLinks Dordecht    0644070697