Een dag om de aarde te eren, zoals elke dag zou moeten zijn. De aarde die ons leven mogelijk maakt
en voedt, ruimte geeft voor geluk, verdriet en ontwikkeling. De aarde waar wij deel van uitmaken. Zij
is ons huis, onze omgeving, ons leven.
Het ligt voor de hand om nu iets te zeggen over hoe wij ons huis aan het slopen zijn en onze voeding
en die van de andere flora en fauna vergiftigen. Maar dat weet iedereen die eerlijk is eigenlijk wel.
Daarom wil GroenLinks samen met zo veel mogelijk anderen nadenken over en werken aan een
wezenlijk andere toekomst dan het ravijn waar we nu op toe stormen. Ook op lokaal niveau betekent
dat we snel anders moeten gaan denken en handelen.
Vaak wordt de noodzakelijke en onvermijdelijke verandering als een schrikbeeld voor velen
neergezet: minder auto’s, minder vliegen, meer windmolens, minder vlees, minder plastic. Liever de
kop in het snel opwarmende zand. Vasthouden aan de vermeende verworven vrijheden.
Maar onze insteek is positief. Een toekomst met rust en evenwicht. Met gelijkheid. Met contact,
toegang tot de publieke ruimte voor iedereen, mens, dier en plant. Met respect voor elkaar. Met
nieuwe economische kansen in een schone, circulaire economie, waarin de aarde niet langer wordt
uitgeput. Werkgelegenheid in reparatie, hergebruik en als dat niet meer kan: recycling. Genieten van
de natuur en samenleven, met elkaar, met de natuur, met de aarde.
Idealistisch? Nee. Een andere toekomst is er niet.