Len Munnik
Illustratie gemaakt voor GroenLinks Dordrecht door Len Munnik

BESTE DORDTENAAR,

Op 14, 15 en 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Een mooi moment om samen met een nieuw Dordrecht aan de slag te gaan. Wij kiezen voor een menselijk, eerlijk en duurzaam Dordrecht.
Jij ook?

GROENLINKS ZET ZICH IN VOOR:

Len Munnik
Illustratie gemaakt voor GroenLinks Dordrecht door Len Munnik

EEN BETAALBARE WONING VOOR IEDEREEN.

Wonen is een recht. We willen daarom meer betaalbare woningen.
Meer sociale huurwoningen en goedkopere koopwoningen zijn
hard nodig voor mensen met een laag inkomen, jongeren, starters,
alleenstaanden en veel ouderen. Dat vraagt om een radicaal ander
woningbouw- en huisvestingsbeleid.

Len Munnik
Illustratie gemaakt voor GroenLinks Dordrecht door Len Munnik

IEDEREEN HEEFT RECHT OP BESTAANSZEKERHEID

Iedereen heeft recht op bestaanszekerheid. We gaan daarin voor voldoende inkomen voor werkenden, mensen met een uitkering, AOW’ers. We willen de Dordtpas verbeteren en verruimen. We helpen mensen met schulden om hier uit te komen. Ook bestrijden we (toekomstige) armoede door iedereen gelijke kansen te geven door goed onderwijs voor iedereen en het tegengaan van discriminatie.

Len Munnik
Illustratie gemaakt voor GroenLinks Dordrecht door Len Munnik

EEN EERLIJKE AANPAK VAN DE KLIMAATCRISIS.

We maken isolatie en duurzame warmte voor iedereen realiseerbaar door financiële steun en technisch advies. We werken aan duurzaam vervoer. We zijn ook eerlijk naar komende generaties. Daarom willen we vóór 2040 klimaatneutraal zijn. En dat kan.

Len Munnik
Illustratie gemaakt voor GroenLinks Dordrecht door Len Munnik

EEN FIJNE EN GROENE OMGEVING.

We investeren in meer groen in de stad (ook op muren en daken) en zorgen voor meer bomen. Daardoor wordt Dordrecht aantrekkelijker en beter bestand tegen hitte en zware regen. We zorgen voor schone lucht en schoon water. We maken meer veilige en aantrekkelijke fiets- en wandelpaden. We versterken de natuur en beschermen planten en dieren. En we respecteren de aarde en gaan verspilling tegen.

Len Munnik
Illustratie gemaakt voor GroenLinks Dordrecht door Len Munnik

DIVERSITEIT EN BETROKKENHEID.

Iedereen, wie je ook bent, moet zich thuis kunnen voelen in Dordrecht. We gaan discriminatie tegen, vinden diversiteit in cultuur en levenswijze belangrijk, bevorderen onderlinge contacten en vieren diversiteit. Als iedereen mee kan doen, wordt ook de samenleving sterker. We vergroten daarom ook de mogelijkheden voor inwoners om mee te denken over en mee te werken aan verbetering in en van Dordrecht. Ook met goed onderwijs, gericht op de kansen voor de toekomst, dragen we daaraan bij.