WMO bijeenkomst met Corinne Ellemeet

De WMO: van Rijk naar Gemeente

Met ingang van 2015 zijn veel zorgtaken vanuit het Rijk overgeheveld naar de gemeenten. Wat is hierin goed gegaan en wat moet er nog verbeterd worden. Afgelopen vrijdag, 1 december, was Corinne Ellemeet, lid van de Tweede kamer voor GroenLinks te gast bij de lokale fractie van GroenLinks op de locatie het Waterwiel van zorgorganisatie het Spectrum in de Wielwijk te Dordrecht. Corinne Ellemeet was uitgenodigd om van de aanwezige zorgverleners en zorgvragers te horen wat tot op dit moment de ervaringen zijn met de decentralisatie van de zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ontwikkelingen (WMO). Het was een boeiend gesprek, aan de orde kwamen zaken die goed waren gegaan maar helaas hoorden we ook weer enige schrijnende verhalen.

Uitgenodigd voor dit gesprek waren: ervaringsdeskundigen, zorginstellingen (het Spectrum en BOBA), het sociale wijkteam Dordrecht Centrum, Het Ouderplatform Dordrecht en mantelzorgers.
De aanwezigen deelden hun ervaringen, zij vertelden wat er goed is gegaan en wat er beter kan. Gepleit werd voor meer vertrouwen en verantwoordelijkheden naar de client en de instellingen.
Dat is waar GroenLinks voor staat en wat Corinne Ellemeet gaat bepleiten in de Tweede kamer. Gelukkig komt er steeds meer besef dat maatwerk noodzakelijk is.
Door alle aanwezigen werd bepleit de hulp te organiseren/regelen vanuit de hulpvraag van de klant, met andere woorden: “De klant centraal stellen”.
Het ontschotten van de regelgeving en een betere samenwerking tussen de instellingen is noodzakelijk. Hiermee wordt de zorg efficiënter en in veel gevallen ook nog goedkoper.

Wilt ook u dat uw ervaring meegenomen wordt, dan kunt u ons een mail sturen op info@dordrecht.groenlinks.nl