Grafieken vrouw

Dordrecht wil groeien door huizen te bouwen (lang niet allemaal betaalbaar) en banen te creëren en daarmee meer bewoners (vooral hogere inkomens) aan te trekken dan er vertrekken. Daartoe moet de stad ook aantrekkelijk zijn. Hiervoor worden de Enecogelden (€ 368 mln) ingezet.

In de laatste gemeenteraadsvergadering voor de zomer heeft de Dordtse gemeenteraad over de verdeling van dit geld besloten. Het grootste deel van het geld is bestemd voor het aanjagen van de plannen in de Spoorzone en de Dordwijkzone, en parkeervoorzieningen in de binnenstad. Ook is er geld voor banen en onderwijs en een beetje voor zonnepanelen en isolatie van gemeentelijke gebouwen.

De plannen (behalve die voor de binnenstad) zijn op zich aantrekkelijk, maar het totale pakket is heel onevenwichtig en niet toekomstbestendig. Dordrecht is groter dan de Spoorzone en de Dordwijkzone. De binnenstad verdient meer (en andere dingen)  dan parkeergelegenheid. En voor toekomstbestendigheid is veel meer nodig dan huizen en banen.

GroenLinks heeft ervoor gepleit om geld te reserveren voor wateropvang en bestrijding van hittestress in de woonwijken (de recenter wateroverlast in Limburg en de buurlanden onderstreept de urgentie daarvan nog eens), voor duurzame mobiliteit, voor investeren in buurten, wijken en de stad om sociale verbinding en samen leven te versterken en om veel meer voor duurzaamheid uit te trekken dan zonnepanelen (denk aan energiebesparing, duurzame verwarming en verkoeling en schone lucht, water en bodem). Een grote meerderheid voelde daar niets voor.

grafieken man

Iedereen is voor sociale verbinding, duurzaamheid en klimaatadaptatie, maar kennelijk niet als er geld voor moet worden uitgetrokken. GroenLinks blijft zich daar met kracht wel voor inzetten, want zonder dat uiteindelijk geen toekomst.