Leger des Heils
Leger des Heils

Dagopvang van het Leger des Heils van Dubbeldamse weg naar het Kromhout. Slimme zet of vragen om meer problemen?

Als GroenLinks fractie hebben wij eerder onze zorgen geuit over de verhuizing van de dagopvang van het Leger Des Heils naar de nachtopvang aan het Kromhout. 

 

Wij zijn nl van mening dat het gebied rondom de opvanglocatie Kromhout/Kasperspad/Cornelis de Wittstraat en de Sint Jorisweg met meerdere opvanglocaties, twee amusementshallen en een coffeeshop, zowel voor de omwonenden als voor de gebruikers van de opvanglocatie kwetsbaarheden met zich meebrengt. De kans is groot dat het wankel evenwicht door de grote belasting op de leefbaarheid in deze wijk, nog meer wordt verstoord

Tijdens de commissievergadering op 20 november j.l hebben enkele bewoners met stevige woorden kenbaar gemaakt waarom zij de verhuizing van de dagopvang naar de Kromhout onwenselijk vinden. Men vreest voor nog meer overlast dan zij nu al hebben van de bezoekers van de nachtopvang. Verder geeft men op een niet te mis te verstane wijze aan dat zij geen vertrouwen meer hebben in de gevestigde politiek,  omdat zij zich niet serieus meer genomen voelen. 
Wethouder Stam (leefbaarheid) gaf dan ook aan te begrijpen dat de bewoners wantrouwend waren, omdat er kennelijk eerdere afspraken door vorige colleges niet nagekomen waren. 
Ondanks dat wij als GroenLinks fractie van mening zijn dat spreiding van opvanglocaties voor zowel de wijk als de gebruikers van een opvanglocatie de beste oplossing is, lijkt het erop dat de verhuizing naar de Kromhout hoe dan ook zal plaatsvinden. Hier kunnen we maar meteen eerlijk over zijn richting de bewoners omdat het besluit van het LDH volmondig wordt gesteund door het college. 
Nu dat we er van uit kunnen gaan dat de verhuizing zal plaatsvinden is het van belang alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de onveiligheid en leefbaarheid in het gebied niet verder onder druk komt te staan.   
Wij zijn van mening dat het gebied in de 19e eeuwse Schil veel te kwetsbaar is om enkel te leunen op camera’s op het Vrieseplein die het college van plan is te realiseren. 
We kunnen op onze klompen aanvoelen dat de overlast zal verplaatsen naar andere kwetsbare gebieden waar de druk al veel te hoog is zoals op het Kasperspad, Cornelis de Witstraat en de Sint-Jorisweg. 
Het is  van groot belang dat men  met een pakket aan maatregelen komt, dat niet alleen realistisch maar ook werkbaar is om de wijk beheersbaar en veilig te houden en om het vertrouwen van de bewoners weer terug te winnen waar ze recht op hebben. 
Als GroenLinks fractie vragen wij aan het college om afdoende maatregelen ten aanzien van veiligheid meer dan alleen met camera’s en directe inzet van handhaving per oproep. Zeker aan het begin van de nieuwe situatie is het belangrijk dat handhaving in positie wordt gebracht om direct te kunnen optreden. Een idee hierbij is de mogelijkheid van een (tijdelijk) post voor handhaving en eventueel politie binnen de muren van het LdH. Zij kunnen namelijk wel optreden in de Openbare ruimte waar de beveiligers van het Leger des Heils zelf hun beperkingen hebben.