Op zondag 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de strijd tegen racisme. 

En dat is nodig ook! Helaas komt Discriminatie en Racisme in ons land nog te vaak voor.  

Volgens de cijfers van antidiscriminatieraad Radar neemt het aantal gevallen van discriminatie en racisme ook in onze stad Dordrecht toe. En dat is zorgelijk! Racisme raakt mensen in het dagelijks leven; op school, op het werk, online en op straat.

Daarom vinden wij in een stad met meer dan 120 nationaliteiten een krachtig geluid tegen racisme en discriminatie ook in onze stad hard nodig. 

Als samenleving dienen wij uit te dragen dat wij een vooruitstrevende sociale inclusieve en gelijkwaardige samenleving zijn. Alleen door middel van samenwerking komen wij verder.

Daarom hebben wij als GroenLinks Dordrecht in de raad de motie “een stad waar je ertoe doet” ingediend die met ruime meerderheid is aangenomen. 

In deze motie hebben wij alle politieke partijen in Dordrecht uitgenodigd om deel te nemen aan een raadsbrede werkgroep met als thema “Diversiteit en Inclusiviteit in Dordrecht”. 

Samen met deze werkgroep willen wij het gesprek aangaan met de inwoners van onze stad over Diversiteit en Inclusiviteit in de breedste zin van het woord. 

Door in gesprek te gaan met zoveel mogelijk inwoners kiezen we ervoor om niet alleen knelpunten te bespreken maar ook goede voorbeelden te delen, verdeeldheid in de maatschappij te doorbreken en aan de hand van de juiste investeringen in te spelen die voldoen aan de maatschappelijke behoefte.

Bij deze willen wij dan ook de oproep doen aan alle inwoners, (maatschappelijke) organisaties, bedrijven, werknemers en scholen, om met ons na te denken op welke wijze wij invulling kunnen geven aan de maatschappelijke behoeften, zodat iedereen zich veilig, welkom en geaccepteerd voelt in onze mooie stad. 

 

Lees meer op de website van Amnesty International

United against racism , UNESCO Afspelen op YouTube