Algemene beschouwingen 2019
Algemene beschouwingen 2019

Algemene beschouwingen Begroting 2019 tweede termijn

In de algemene beschouwingen eerste termijn hebben veel partijen: oppositie en coalitie aangegeven graag aan de ambities van het college mee te willen meewerken.

Waarbij dan wel gevraagd wordt om tempo, en om gedegenheid: toekomst proef, toekomst gericht met oog op blauw en groen.

Gedegenheid ten aanzien van de Bouwopgaaf van woningen. Wij zullen net zoals D66 al heeft aangegeven onze motie 6 intrekken, zodat deze kan worden meegenomen bij de bespreking van de woonvisie in december.

Het is mooi om te zien dat álle partijen, oppositie én coalitie met moties komen om het beleid van het college kracht bij te zetten, danwel bij te sturen. Er is dus een raadsbrede wens om daadkracht en tempo,

Tijd Voor Verandering!

Tempo, gedegen en toekomstproef.

Preventie

Elk kind een zwemdiploma : VSP

Wijk ontmoetingsplaatsen: PvdA

Een echte kans op een baan : D66

Toekomstbomen: CU/SGP

Een groen steuntje in de rug: CDA

Wie dit niet kan lezen is niet gek: Gewoon Dordt

Van levendige binnenstad naar bruisende stad: VVD

Contant geld: PVV

Jongerenhuisvesting op Spuiboulevard: SP

Drugs maakt meer kapot dan je lief is: BvD

In aansluiting op de laatste willen wij graag een aanvullende motie indienen specifiek voor het basisonderwijs. Wij dienen hiervoor

de motie School Adoptieplan 2.0 in om op de basisschool kinderen meer weerbaar te maken voor de maatschappij.

En er kan nog meer op de scholen. Wij hebben de motie Zonnepanelen op daken van de basisscholen ingediend, die inmiddels mee ondertekent wordt door PvdA, VSP en CU/SGP

Duurzaamheid en verantwoord omgaan met energie horen bij het goede voorbeeld geven.

Deze motie sluit aan op een landelijke motie van GroenLinks en Christen-Unie om op basisscholen te komen tot plaatsing van zonnepanelen. In het verlengde daarvan werd gisteren bekend dat er een fonds komt dat dit extra gaat ondersteunen.

Zelf energie opwekken, de kosten binnen 7 jaar terugverdienen, goed voorbeeld voor kinderen. Wat willen we nog meer, daar kan toch niemand op tegen zijn?

In de motie vragen we het college om samen met de scholen alle mogelijkheden te benutten om tot realisatie van deze maatregelen te komen.

Nog een voorbeeld van Preventie:

Voor een betere gezondheid en om ongelukjes te voorkomen. Als beleidswens gaven wij de Openbare Toiletten mee. Er ligt nog steeds geen raadinformatiebrief en het openbare toilet bij de spartelvijver is ook nog slechts een beleids WENS van het college. Toch ben ik blij dat ik gisteren heb kunnen vernemen van de wethouder dat er komende maand een RaadsInformatieBrief ligt met voorstellen voor Openbare toiletten. We hebben hoge verwachtingen. In 2019 moet het dan toch voor de zomer geregeld kunnen zijn. Meer en toegankelijke openbare toiletten voor iedereen.

Het regenboog akkoord gaat komende weken besproken worden, waar wij dan onze bevindingen in kwijt kunnen.

Ten aanzien van het vuurwerk waren wij blij te horen van onze Burgemeester dat hij in contact staat met Rotterdam die dit jaar gaan experimenteren met het aanwijzen van vuurwerk zones.

En zo lijkt het allemaal voor elkaar te komen?

Dan toch. Het gaat allemaal niet vanzelf.

Ondanks alle goeie voornemens missen we nog steeds belangrijke items voor het welbevinden van onze inwoners.

Kunst en Cultuur: een belangrijk item in de afgelopen week en de komende weken in het kader van de Synode. Mooi om te zien hoe heden en toekomst met elkaar verweven worden. In de begroting worden daar aardige bedragen voor uitgetrokken. 800 bomen worden genoemd als mogelijk kunststuk en borging van een historisch feit. Wij verwachten, zoals ook in onze eerste termijn verwoord, dat er de komende periode ingezet wordt op een stevig nieuw cultuur-, en atelier beleid , zodat de volledige kunst en cultuursector gewaarborgd blijft voor de toekomst.

Het zou mooi zijn als er in het eerste kwartaal van 2019 gesprekstafels met alle belanghebbenden.

 

In de eerste termijn heb ik afgesloten met de 1 – 10 - 100 regel. Dat doe ik nu weer, omdat het zo belangrijk is dat we dat met z’n allen beseffen en er naar handelen: 

 

Als je kosten maakt voor preventie, kost dat factor 1, wil je gaandeweg een ingezet traject corrigeren dan zijn de kosten al 10 maal zo hoog, factor 10 dus. En achteraf gemaakte fouten herstellen kost weer 10 maal zoveel, factor 100.

 

 

Aanpakken ja

Doorpakken ja

Proactief, Preventief ja

Met goede voorbereiding en op tijd evaluatie momenten om bij te sturen waar nodig. Bij de vele dossiers zitten we in een rijdende trein. Die moet blijven rijden, soms als IC ,soms als Snelnet en soms …..is een Stoptrein beter.