Bij het behandelen van de begroting 2021 op 10 november 2020 heeft de Raad een motie van GroenLinks Dordrecht aangenomen: “30 in zijn 3”. Waarbij wij pleiten voor meer 30 kilometer zones in Dordrecht. De standaard snelheid binnen de bebouwde kom voor auto’s is 50 kilometer. Wij zijn van mening dat dit een achterhaalde snelheidslimiet is. De stad is te volgebouwd, de straten te smal. Het is weer tijd dat wij de stad terug geven aan de lopende inwoners en de fietsers. De auto zal dan op vele plaatsen te gast zijn en een snelheidslimiet van 30 km krijgen.

 

Deze motie is uitgewerkt en vorige week kregen wij een Raads Informatie Brief over de stand van zaken. Hierbij constateren wij dat dat het overgrote deel van de eerder genoemde te onderzoeken wegen voor snelheidsverlaging niet verder onderzocht worden. Hulpdiensten menen dat de risico’s te groot zijn om op tijd te komen bij een ongeval, doordat de wegen op een bepaalde manier ingericht zouden moeten worden.

Uiteraard is adequate hulpverlening van levensbelang. Dat geldt ook voor luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en beperking geluidsoverlast.

Wij hebben dan nu ook aan het college de vraag gesteld of er met wat creativiteit en inspanning geen uitweg uit deze tegengestelde belangen is te vinden. In Parijs is deze week in een heel groot deel van de stad 30 km ingevoerd. En dat zou in Dordrecht niet kunnen?

Wij zijn benieuwd naar de antwoorden van het college.