Artikel 40 vragen over de sociale veiligheid in, op en om het Station Dordrecht en de reorganisatie van de Nederlandse Spoorwegen.

De Covid-19 crisis valt veel bedrijven zwaar waaronder de Nederlandse Spoorwegen (1). De NS verwacht tot 2025 bijna 5 miljard euro omzetverlies te lijden en schrapt de komende jaren minimaal 2300 banen (2). Op Dordrecht zal het loket gesloten worden (3), de infobalie nabij perron 1 verdwijnen en de functie PLP (4) wordt in Dordrecht weg- bezuinigd (5).
Omdat wij van mening zijn dat de gemeente Dordrecht een volwaardig intercitystation verdient, en wij vinden dat de communicatie naar reizigers fysiek aanwezig moet zijn, hebben wij de volgende vragen opgesteld.

1.    Bent u op de hoogte van de voorgenomen bezuinigingen van de Nederlandse Spoorwegen?
2.    Bent u het met ons eens dat bezuinigen op (sociale)veiligheid en service in op en rondom het station van Dordrecht niet gewenst is?
3.    Heeft u contact gehad met de Nederlandse Spoorwegen over de effecten die bovenstaande bezuinigingen met zich mee brengen

 

De zogenoemde ticket-en-servicemedewerkers die achter het loket en in de informatiebalie nabij perron 1 zitten, zorgen naast hun reguliere werkzaamheden (kaartverkoop, reisinformatie en reisassistentie voor mensen met een mobiliteitsbeperking) ook voor een versterkte sociale veiligheid (6)

4.    Is er in beeld gebracht wat de gevolgen zijn voor de (sociale) veiligheid, bij het wegvallen van de servicemedewerkers?
5.    Wordt er naar een alternatief gekeken voor mensen die contant (bankbiljet) een kaartje willen kopen dan wel hun OV-chipkaart willen opladen?
6.    Wat zijn de gevolgen van het wegvallen van de ticket-en-servicemedewerkers te Dordrecht voor reizigers die reisassistentie nodig hebben om gebruik te maken van de trein?

NS
NS medewerker verleent instap assistentie
NS
NS medewerkers verlenen instap assistentie

Ook de functie PLP worden wegbezuinigd in Dordrecht.  Deze functie hield de veiligheid van de reizigers in de gaten en was het aanspreekpunt voor de conducteurs en de machinisten, assisteerde bij het combineren (bij het begin van de spits) en splitsen (na de spits) van treinen. Ook tijdens en na verstoringen zorgde deze personen ervoor dat de overlast tot een minimum beperkt bleef. Deze medewerkers zijn op elk moment van de dag aanwezig; dus ook buiten openingstijden van het loket waarborgen zij de (sociale) veiligheid in op en rond het station.

7.    Wat zijn de gevolgen van het wegvallen van de functie PLP in Dordrecht op de punctualiteit en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer te Dordrecht?
8.    Is er in beeld gebracht wat de gevolgen zijn voor de (sociale) veiligheid, bij het wegvallen van de functie PLP?

We sluiten af met de volgende vragen,

9.    Hoe beoordeelt u de mogelijke risico’s van de veranderingen bij de NS in Dordrecht voor (sociale) veiligheid en punctualiteit/betrouwbaarheid van het treinvervoer?
10.    In hoeverre heeft het college hierin een verantwoordelijkheid?
11.    Bent u bereid om met de NS in gesprek te gaan over genoemde risico’s en manieren om daar het hoofd aan te bieden?