Het storten van afval op de stortplaats Derde Merwedehaven wordt gestopt per 1 januari 2013!

Verschil van mening bestaat over de intentie van PROAV/DELTA om door te gaan met diverse
aktiviteiten, overslag van afvalgoederen en het in gebruik stellen van een scheidingsinstallatie op het voorterrein.

Verschil van mening bestaat over de intentie van PROAV/DELTA om door te gaan met diverseaktiviteiten, overslag van afvalgoederen en het in gebruik stellen van een scheidingsinstallatieop het voorterrein.

Ook blijft onduidelijk hoeveel asbest, verpakt en/of onverpakt, de laatste jaren is gestort op deStortplaats Derde Merwedehaven. In de gemeenteraadsvergadering van 18 december heefthet College toegezegd dat een onafhankelijk en deskundig bureau zal worden ingezet om eenfeitenrelaas vanaf 2008 op te stellen. Op basis van dit feitenrelaas zal GroenLinks zijn standpunt definitief bepalen.

Om de Dordtse inwoners te informeren hebben GroenLinks, de PvdA, D66 en de VSP een pagina grote advertentie met onderstaande tekst geplaatst in de Stem van Dordt , editie 21 december 2012.

Advertentie:De stortplaats Derde Merwedehaven wordt per 31-12-2012 gesloten, althans dat dachten wij.Duidelijk is geworden dat het bedrijf “DELTA” gewoon doorgaat met het tijdelijk opslaan, overslaan en bewerken van afval tot minstens 2023. De voordeur gaat dicht maar de achterdeur staat nog wagenwijd open.

De gemeenteraad dacht dat er een waterdicht contract was gesloten , maar het tegendeel is waar. De Politieke Partijen, PvdA, GroenLinks, CU/SGP, D66 en VSP, hebben in de raadsvergadering van jl. 18 December, gevraagd hoe dit kan en wie daarvoor verantwoordelijk is. De coalitie partijen deelden onze vragen zodat de gehele Gemeenteraad heeft ingestemd met een onderzoek door een onafhankelijk bureau. Dit onderzoek moet leiden tot een compleet feitenrelaas over de periode Januari 2011 (Het moment dat de vaststellingsovereenkomst tussen de betrokkenen, de Gemeente Dordrecht,de Provincie Zuid-Holland en PROAV/DELTA is getekend) tot heden. Het feitenrelaas moet duidelijk maken wie waarvoor verantwoordelijk is en of het geld dat door de Gemeente Dordrecht is betaald, voor deze sluiting, goed is besteed.

De gemeente heeft veel geld betaald, meer dan 4 miljoen waarvan onder anderen 7 ton voor het stoppen met het storten van asbesthoudend materiaal. Wij vinden het belangrijk dat we zeker weten dat deze afspraak wordt nagekomen mede daarom dit onderzoek.

Tot slot wensen we iedereen een gezond en milieuvriendelijk 2013 toe.