Nieuws

Motie Duurzaamheid

De gemeenteraad van Dordrecht in vergadering bijeen op 8 en 9 november 2005
ter behandeling van de begroting 2006;

Lees verder

Pagina's