Nieuws van Necdet Burakcin

Hulpinstanties; centraal of verspreid

Leger des Heils

Bij de aankondiging van de verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils naar de nachtopvang aan het Kromhout, die wij uit de krant hebben moeten vernemen, hebben wij als GroenLinks fractie onze zorgen geuit.  Deze verhuizing staat in onze ogen ook haaks op het meermaals aangekondigde beleid van verdere spreiding van opvangvoorzieningen over de stad door het college.

Lees verder

Motie Kinderpardon

Motie Kinderpardon

400 kinderen, die op dit moment meer dan 5 jaar in Nederland woonachtig zijn, waarvan sommigen inmiddels onze buren, onze vrienden, teamgenoten, klasgenoten en inmiddels misschien onze collega’s. zijn.

Allemaal dreigen zij buiten hun schuld uitgezet te worden naar een land waar zij misschien nog nooit van gehoord hebben, de taal niet spreken en de cultuur niet kennen. Daarentegen zijn het kinderen die weliswaar op papier geen Nederlandse nationaliteit hebben, maar inmiddels zo in Nederland geworteld zijn , dat zij niet anders weten dan dat hier hun toekomst ligt.

 

Lees verder