Nieuws van Necdet Burakcin

Pijnlijke uitkomsten van het "feitenrelaas" over het Leger Des Heils

Leger Des Heils

Het staat nog goed op ons netvlies. December vorig jaar sloot het Leger Des Heils zijn deuren van de dagopvang aan de Dubbeldamseweg en nam haar intrek aan het Kromhout bij de nachtopvang. Zoals verwacht met dit soort sociaal-maatschappelijk gevoelige onderwerpen, ging dit niet zonder slag of stoot.

Lees verder

Veel meer Dordtse scholieren zitten thuis.

Veel meer Dordtse scholieren zitten thuis

Dit was de verontrustende titel in de krant die bij ons, GroenLinks, meteen allerlei vragen opriep. In tegenstelling tot de ministeriële afspraken dat in 2020 geen enkel kind langer dan 3 maanden thuis moest zitten, bleek uit cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat in het schooljaar 2017-2018 in Dordrecht totaal 49 leerplichtige kinderen thuis zat, waarvan 42 langer dan 3 maanden. 

Lees verder

Onderwijssegregatie, topprioriteit om dit in onze stad tegen te gaan

onderwijsvisie

Op 12 februari 2019 staat de bespreking van een zeer belangrijk onderwerp “de onderwijsvisie” op de agenda van de commissie sociaal. In de aanloop daarnaartoe hebben wij recentelijk deelgenomen aan een themabijeenkomst met raads-en commissieleden en bestuurders uit het onderwijsveld. In deze bijeenkomst hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over de mogelijke invulling van deze visie. 

Lees verder

Gemeenten weigeren daklozen in te schrijven

gemeenten weigeren daklozen in te schrijven

Op zaterdag 26 januari 2019, hebben wij via tv-programma “De Monitor” kennisgenomen van het bericht dat het regelmatig voorkomt dat gemeenten dak- en thuislozen weigert in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie

Lees verder

Hulpinstanties; centraal of verspreid

Leger des Heils

Bij de aankondiging van de verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils naar de nachtopvang aan het Kromhout, die wij uit de krant hebben moeten vernemen, hebben wij als GroenLinks fractie onze zorgen geuit.  Deze verhuizing staat in onze ogen ook haaks op het meermaals aangekondigde beleid van verdere spreiding van opvangvoorzieningen over de stad door het college.

Lees verder