Nieuws van Kitty Kruger

Pleidooi voor verbinding: naar een Inclusief Dordrecht

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Dordrecht is er meer dan ooit iets te kiezen. Tussen een stad die we met elkaar maken, of een stad waarin we mensen buitensluiten. Hard roepen, of werken aan oplossingen.

De PvdA, GroenLinks en SP kiezen voor het laatste. Wij pleiten samen als politieke partijen voor verbinding in de stad. Een stad waar plek is voor iedereen, ongeacht iemands afkomst, geaardheid of geloof. Een stad waarin we ons hard maken voor een fatsoenlijk bestaan voor iedereen en voor gelijke kansen. Een stad waar we diversiteit juist koesteren als een kracht en waar inclusiviteit de norm is.

Lees verder

Vinden de Statushouders in de Drechtsteden hun weg?

Afgelopen dinsdag is er een presentatie gegeven op Drechtsteden dinsdag na de invoering van het nieuwe beleid. Het Project Impuls vanuit de Sociale Dienst Drechtsteden. Binnen dit beleid staat activering vanaf het eerste moment dat een statushouder gehuisvest wordt. Begeleiden naar werk, doormiddel van stage, taallessen op de werkplek. Waarbinnen de eerste zes weken gestart wordt met een menukaart, waarin behalve gestart met inburgering, er een volledig overzicht gemaakt wordt met de statushouder wat hij / zij kan en wat er nog nodig is; maatwerk dus. Op dit moment tellen de Drechtsteden 1052 personen als statushouders; in het totaal 752 huishoudens.

Lees verder

Verandering begint in Dordrecht - Verkiezingsprogramma 2018-2022

Op 21 maart gaat ook de gemeente Dordrecht naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. En het zijn belangrijke verkiezingen.

Om vanuit Dordrecht verder te bouwen aan een betrokken en menselijke samenleving. Een samenleving waarin we eerlijk delen, en zorgen voor betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen. Een samenleving waarin we het klimaat, groen en duurzaamheid nu eens echt gaan aanpakken.

Maar ook een samenleving waar onderwijs en veiligheid goed geregeld zijn. En een samenleving waarin iedereen plezierig kan wonen in een goede en betaalbare woning.

Lees verder

Eindstand Meldpunt Vuurwerkoverlast: 688 vuurwerkklachten uit Dordrecht

Dordrecht, 3 januari 2018  

Op het Meldpunt Vuurwerkoverlast zijn afgelopen jaarwisseling 688 vuurwerkklachten binnengekomen uit Dordrecht. Het meldpunt opende op Eerste Kerstdag en sloot vandaag om 13:00.   De meeste klachten die binnen zijn gekomen gaan over geluidsoverlast door harde knallen en vuurwerk dat buiten de toegestane tijden is afgestoken. Een klein deel van de meldingen gaat over schade door vuurwerk en gevaarlijke situaties op straat. Het hoogst aantal meldingen kwam uit Sterrenburg.  

Het aantal klachten ligt 30 procent hoger dan een jaar geleden. De belangrijkste oorzaak van de extra overlast is dat de vuurwerkverkoop een dag eerder is gestart. "Vanaf het moment dat de verkoop begon, nam het aantal vuurwerkklachten explosief toe", zegt GroenLinks-raadslid Kitty Kruger. "Dat is een trend die we elk jaar zien." De verkoop ging vorige week vier in plaats van drie dagen voor Oud en Nieuw van start, omdat Oudejaarsdag op een zondag viel.

Lees verder

Fijne Feestdagen en een Gezond 2018 !

Uitkijkend over een haven van een van de vele mooie historische bruggen wil ik, namens de fractie GroenLinksDordrecht iedereen fijne feestdagen toewensen en een rustige jaarwisseling, zodat we met elkaar het nieuwe jaar 2018 goed kunnen beginnen.
Dordrecht Stad aan het water; een stad in het water. De oudste brug in Dordrecht, de Pelserbrug (1285) verbindt al eeuwen lang de Pottenkade met de Voorstraat. En zoveel andere bruggen zorgen voor de verbinding van de straten en wijken binnen Dordrecht en met de steden om ons heen. Fiets-loop bruggen, Auto/trein bruggen, draaibruggen, ophaalbruggen, allemaal elementen die zorgen voor verbinding.
GroenLinks zoekt ook deze verbinding met en voor de inwoners van Dordrecht.

Lees verder

De WMO: van Rijk naar Gemeente

Met ingang van 2015 zijn veel zorgtaken vanuit het Rijk overgeheveld naar de gemeenten. Wat is hierin goed gegaan en wat moet er nog verbeterd worden. Afgelopen vrijdag, 1 december, was Corinne Ellemeet, lid van de Tweede kamer voor GroenLinks te gast bij de lokale fractie van GroenLinks op de locatie het Waterwiel van zorgorganisatie het Spectrum in de Wielwijk te Dordrecht. Corinne Ellemeet was uitgenodigd om van de aanwezige zorgverleners en zorgvragers te horen wat tot op dit moment de ervaringen zijn met de decentralisatie van de zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ontwikkelingen (WMO). Het was een boeiend gesprek, aan de orde kwamen zaken die goed waren gegaan maar helaas hoorden we ook weer enige schrijnende verhalen.

Lees verder

Pagina's