Nieuws van Kitty Kruger

De laatste Drechtraad voor het zomerreces.

Motie: Jongeren aan zet

De laatste Drechtraad voor het zomerreces staat in het teken van de algemene beschouwingen. Dit jaar een beleidsarme, omdat het nieuwe DSB nog niet is aangesteld, er nog geen nieuwe begroting ligt.

Als GroenLinks geven wij aandachtspunten mee voor de geactualiseerde begroting 2019 die wij zsm tegemoet kunnen zien.

Tevens zullen wij de moties toevoegen, die zijn ingediend.

Lees verder

Woordvoering: Onze Stad een Stad van ons Allemaal.

Dinsdag 19 juni 2018 is de laatste Raadsvergadering voor het zomer reces gehouden. Een Raadsvergadering over de beleidsarme Kaderbrief, de jaarstukken en het Energiehuis.
De woordvoering ten aanzien van de kaderbrief is terug te lezen in de bijlage. Evenals de ingediende moties.
Lees verder

Politiek Café 31 mei 2018 !! Miljoenen investeren in Dordtse Kil IV: een verantwoord risico?

Het college van B&W van Dordrecht wil binnenkort een bedrag van 21 Miljoen EU beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van een nieuw logistiek bedrijventerrein, Dordtse Kil IV. De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

GroenLinks vindt het belangrijk dat de raad deze belangrijke beslissing weloverwogen doet, en goed weet welke risico’s er aan deze beslissing kleven. GroenLinks heeft een analyse uitgevoerd op de beschikbare cijfers en komt tot de conclusie dat de risico’s groot zijn. Deze inzichten willen wij graag met u delen tijdens een politiek café.  Het politiek café  vindt plaats op donderdag 31 mei om 19.30 uur in het stadskantoor zaal 1.

 

Lees verder

GroenLinks wil harde aanpak Chemours om jarenlange illegale giflozing.

GroenLinks is geschokt dat Chemours al vijf jaar illegaal PFOA blijkt te lozen en vraagt de provincie stevig op te treden.
 
GroenLinks Statenlid Berend Potjer: “Wij nemen dit hoog op. Er is al jaren gedonder met Chemours en nu blijken zij ook al jarenlang stiekem het kankerverwekkende PFOA te lozen."
 
GroenLinks vraagt het provinciebestuur hoe het kan dat Chemours nog steeds het kankerverwekkende PFOA gebruikt en zelfs illegaal loost, terwijl het bedrijf daar volgens het bedrijf en de provincie al jaren geleden mee zou zijn gestopt. Daarnaast wil GroenLinks weten waarom de provincie nog wacht met ingrijpen en niet.gelijk een boete oplegt. Ook is de partij benieuwd of de provincie het intrekken van de vergunning heeft overwogen.
Lees verder

Installatie en formatie

Installatie en formatie

Op 29 maart 2018 was het een feit. De installatie van de nieuwe Raadsleden en commissieleden.

Voor onze fractie een grote gebeurtenis. Is het altijd al een spannend en officieel moment: het afleggen van de belofte. Nu extra genieten. Vier raadsleden en 2 commissieleden worden beëdigd tot officiële volksvertegenwoordigers, zoals dit nog in de klassieke bewoording heet.

Met dit fantastisch team, gaan we hard aan de slag om onze beloftes uit het verkiezingsprogramma te realiseren. Om onze mooie stad een stuk groener en socialer te maken.

En dan komt het verzoek om een gesprek aan te gaan met de informateur. Het gesprek dat prettig verliep en waar we goed in hebben kunnen aangeven hoe we deze stad verder gaan brengen.

Op 3 april komt de informateur met zijn verslag naar de Raad.

De titel is veelbelovend: Dordrecht als blauw-groene, bloeiende stad.

Lees verder

Anet en Joke bedankt.

21 maart zijn de verkiezingen geweest en hebben wij onze zetels in Dordrecht weten te verdubbelen.

Van twee naar vier zetels. Dit betekent dat we zo meteen ook een fractie hebben die twee keer zo groot is. Vier raadsleden en twee commissieleden.

Als fractievoorzitter heb ik weer het vertrouwen gekregen deze krachtige ploeg te gaan leiden.

Necdet, Chris en Ab als raadsleden en Jonathan en Lies als commissieleden. Ik ben bere trots. Dit alles hebben we bereikt doordat de kiezers het vertrouwen hebben uitgesproken in onze partij. Dit alles hebben we bereikt door een geweldig campagneteam dat GroenLinksDordrecht door weer en wind heeft gepromoot. Door in gesprek te gaan met de inwoners van Dordrecht.

Dit alles hebben we vooral ook bereikt door een grote en enthousiaste inzet van de fractie 2014-2018.

Afgelopen dinsdag werd er afscheid genomen van alle vertrekkende raads-, en commissieleden. Vooraf werd er vertelt door de Burgemeester wat wij allemaal gedaan hadden. Jongens wat veel. Verschillende initiatiefvoorstellen, die ook uitgewerkt zijn. De openbare toiletten houden we nog te goed. Vele moties en amendementen hebben we ingediend en zijn vooral kritisch geweest in de commissies en de Raad. En dan wil ik toch graag en publiek mijn dankbaarheid opschrijven, want iedereen mag dit weten.

Lees verder

Pagina's