Nieuws van Kitty Kruger

Algemene beschouwingen Begroting 2019 tweede termijn

Algemene beschouwingen 2019

In de algemene beschouwingen eerste termijn hebben veel partijen: oppositie en coalitie aangegeven graag aan de ambities van het college mee te willen meewerken.

Waarbij dan wel gevraagd wordt om tempo, en om gedegenheid: toekomst proef, toekomst gericht met oog op blauw en groen.

Lees verder

Week van de Vrede 2018

Week van de Vrede 2018

Van 15 tot en met 23 september is de jaarlijkse vredesweek georganiseerd door vredesorganisatie PAX (vredesweek.nl/) onder het motto ‘Vrede wie Durft’. GroenLinks heeft in 2014 een vredesvlag aangeboden aan de raad met het verzoek deze jaarlijks te mogen ophangen op de Toren van het Stadhuis. Ook dit jaar wordt de vlag weer opgehangen om aandacht te vragen voor de roep om een einde aan geweld Een roep die steeds luider klinkt.

Lees verder

De laatste Drechtraad voor het zomerreces.

Motie: Jongeren aan zet

De laatste Drechtraad voor het zomerreces staat in het teken van de algemene beschouwingen. Dit jaar een beleidsarme, omdat het nieuwe DSB nog niet is aangesteld, er nog geen nieuwe begroting ligt.

Als GroenLinks geven wij aandachtspunten mee voor de geactualiseerde begroting 2019 die wij zsm tegemoet kunnen zien.

Tevens zullen wij de moties toevoegen, die zijn ingediend.

Lees verder

Woordvoering: Onze Stad een Stad van ons Allemaal.

Dinsdag 19 juni 2018 is de laatste Raadsvergadering voor het zomer reces gehouden. Een Raadsvergadering over de beleidsarme Kaderbrief, de jaarstukken en het Energiehuis.
De woordvoering ten aanzien van de kaderbrief is terug te lezen in de bijlage. Evenals de ingediende moties.
Lees verder

Politiek Café 31 mei 2018 !! Miljoenen investeren in Dordtse Kil IV: een verantwoord risico?

Het college van B&W van Dordrecht wil binnenkort een bedrag van 21 Miljoen EU beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van een nieuw logistiek bedrijventerrein, Dordtse Kil IV. De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

GroenLinks vindt het belangrijk dat de raad deze belangrijke beslissing weloverwogen doet, en goed weet welke risico’s er aan deze beslissing kleven. GroenLinks heeft een analyse uitgevoerd op de beschikbare cijfers en komt tot de conclusie dat de risico’s groot zijn. Deze inzichten willen wij graag met u delen tijdens een politiek café.  Het politiek café  vindt plaats op donderdag 31 mei om 19.30 uur in het stadskantoor zaal 1.

 

Lees verder

GroenLinks wil harde aanpak Chemours om jarenlange illegale giflozing.

GroenLinks is geschokt dat Chemours al vijf jaar illegaal PFOA blijkt te lozen en vraagt de provincie stevig op te treden.
 
GroenLinks Statenlid Berend Potjer: “Wij nemen dit hoog op. Er is al jaren gedonder met Chemours en nu blijken zij ook al jarenlang stiekem het kankerverwekkende PFOA te lozen."
 
GroenLinks vraagt het provinciebestuur hoe het kan dat Chemours nog steeds het kankerverwekkende PFOA gebruikt en zelfs illegaal loost, terwijl het bedrijf daar volgens het bedrijf en de provincie al jaren geleden mee zou zijn gestopt. Daarnaast wil GroenLinks weten waarom de provincie nog wacht met ingrijpen en niet.gelijk een boete oplegt. Ook is de partij benieuwd of de provincie het intrekken van de vergunning heeft overwogen.
Lees verder

Pagina's