Nieuws van Kitty Kruger

Moet een gezonde boom, die al veel geschiedenis van Dordrecht overleefd heeft nu aan zijn einde komen?

Moeras Cypres aan de Sluisweg

In 2018 werd bekend dat het pand op de hoek van de Sluisweg- Achterhakkers verbouwd zou worden naar nieuwe woningen. Op het binnenterrein bij dit pand staat een schitterende Moeras Cypres.

Uit ongerustheid dat deze boom wel eens het zoveelste slachtoffer zou kunnen worden van de bouwdrift van de gemeente heb ik toen contact opgenomen met de projectleider. Mijn zorg werd gedeeld met verschillende inwoners van onze stad die de bomen aan het hart gaan.

Lees verder

zomerreces 2019

zomerreces 2019

Het zomerreces is begonnen.

Voor vele raads-, en commissieleden een welkome pauze voor bezinning. Ook voor de fractie van GroenLinks. Het afgelopen seizoen is er veel gebeurd. Er zijn op alle vlakken wel bijzondere gebeurtenissen geweest. 

Lees verder

Motie van treurnis tegen het Dordtse college en Motie van wantrouwen tegen wethouder Sleeking.

Motie van treurnis en wantrouwen

Op onze vraag in de commissie of het college behoorlijk heeft gehandeld en voldoende gecommuniceerd heeft richting de omwonenden over de verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils naar het Kromhout kunnen wij als GroenLinks volmondig zeggen NEE. 

Heeft het college hierin overwegingen gemaakt ten aanzien van te nemen stappen: vanuit het feitenrelaas blijkt : JA

Hebben de inwoners en de Raad verschillende keren gevraagd naar de stand van zaken over het hele gebied nadat bekend werd dat Yulius ging verhuizen: JA (periodes)

En heeft het college toen informatie achtergehouden JA

En heeft het college , toen daar in een later stadium gevraagd werd of men niet eerder op de hoogte was vanaf het moment dat het bericht naar buiten kwam ontkennend gereageerd: JA

Had het college de zaken ten aanzien van de communicatie en mogelijk mee denken over alternatieven anders kunnen doen : JA.

Wij waarderen het dat dhr Heykoop bij de bespreking in de commissie dd. duidelijk heeft aangegeven dat het college in het proces beter had kunnen handelen. Hij spreekt zelfs over lessens learnd. Graag horen we dan ook of het hele college dezelfde mening is toegedaan.

Lees verder

Woordvoering Algemene Beschouwingen

kadernota 2019

Kwaliteit boven kwantiteit.

 

“De focus ligt op het groeien naar de stad die we in 2030 willen zijn: een groene, levendige stad met circa 140.000 veerkrachtige inwoners met een hoger welvaartsniveau en sociaaleconomisch in balans” zo kunnen wij lezen in de kadernota. GroenLinks kan alleen maar zeggen: “wat een fantastisch doel,” waarbij wij de opmerking willen maken, zoals we eerder hebben gedaan, dat te discussieren valt over de 140.000 inwoners. 

 

Wat GroenLinks betreft zou het komende periode moeten gaan om “Gezond Groen Groeien”. In de kadernota wordt te veel gesproken vanuit cijfers, cijfers zijn belangrijk maar niet leidend. Wat is er nodig en waar is behoefte aan? Ik zou bijna een oude slogan van stal halen: GroenLinks gaat voor de mensen niet voor de….

Lees verder

Drempels weg voor gehandicapte parkeren.

Drempels weg voor gehandicapte parkeren.

Van het weekeind werden we geconfronteerd met een vraag van een inwoner vanuit Dordrecht over een gehandicapte parkeerkaart. De inwoner voelde zich behoorlijk bedrogen. Hij  wilde een kaart aanvragen en heeft dit via de gemeente site gedaan. Daar kwam hij er achter dat de aanvraag alleen al (met of zonder resultaat) 89 euro koste. Werd de aanvraag afgewezen dan zou hij het geld kwijt zijn. Daarbij moest er een onafhankelijk medisch onderzoek plaatsvinden a 98,00 euro. Ook dit bedrag zou hij kwijt zijn als het resultaat negatief zou uitpakken.

Lees verder

Lozen afvalwater met PFOA en GenX door Evides

Lozen afvalwater met PFOA en GenX

D66 Dordrecht en Groenlinks Dordrecht hebben gezamenlijk artikel 40 vragen gesteld aan 
het Dordtse college over de lozing van PFOA en GenX door Evides. De vragen volgen op een 
bericht van Stichting het Wantij. Deze stichting had middels een WOB-verzoek informatie 
verkregen over deze lozing.

Lees verder

Pagina's