Nieuws van Joke Edenburg

Onzekere toekomst voor Leefwerf de Biesbosch.

Er is veel in de loop der tijd over de “Leefwerf de Biesbosch” (LDB) gezegd en geschreven. Veel documenten hebben de revue gepasseerd. Al 4 jaar wordt dit Burgerinitiatief ontwikkeld, beschreven, herschreven en geschaafd. De oplossingsgerichtheid van met name de initiatiefnemers is bewonderenswaardig. GroenLinks waardeert de enorme inzet en passie van de LDB om het cultureel erfgoed van de werven, havens en binnenvaart te behouden voor Dordrecht.

Dit Burgerinitiatief geeft de stad een extra toegevoegde historische waarde en zal aan Dordrecht een Icoon toevoegen aan haar rijke Maritieme historie. Een uniek levend erfgoed met een planning voor een educatieve werkgelegenheid in de Biesboschhal.

Lees verder

GroenLinks kiest team voor verandering.

De Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Dordrecht heeft zaterdag 9 december het 'team voor verandering' gekozen, de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De lijst van 20 GroenLinksers wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter en nu ook lijsttrekker Kitty Kruger. Voordat er begonnen werd aan de verkiezing voor de kandidatenlijst en de vaststelling van het verkiezingsprogramma werden we in de stemming gebracht door Mary Ruisch. Zij schreef de prachtige column ‘Sinds vandaag weet ik het zeker, ik ga me kandideren als raadslid’ over hoe en waarom iemand op de kandidatenlijst van GroenLinks zou willen. Zie voor de volledige tekst de bijlage.
 

Lees verder

Van Voetbalveld naar voedselveld.

Weinig animo voor ondersteuning van dit mooie burgerinitiatief van Drechtstadboer in de commissie Fysiek. De commissie vond het bijzondere burger-, en ondernemersinitiatief sympathiek, maar……. Het college had middels een raadsinformatiebrief laten weten dit initiatief niet te ondersteunen. Een duidelijk argument hebben wij niet kunnen ontdekken. Het college gaat er vanuit dat de vermeende benodigde 5ha (in werkelijkheid slechts 0,5 ha) de ontwikkeling van woningen in dat gebied in de weg zal staan. Er is immers aangegeven dat we in Dordrecht 10.000 woningen moeten bouwen waarvoor alle ruimte nodig is/ bouwen waarvoor alle ruimte nodig is. Echter het ontwikkelperspectief van de Gemeente voor Amstwijck laat Groen toe.

Groenlinks heeft hier twee bedenkingen bij:
Het aantal van 10.000 woningen is in onze ogen nog steeds een niet realistisch aantal
0.5 ha voor een voedselveld kan nooit woningbouw in de weg staan.
De initiatiefnemers zijn juist uitgegaan van woningbouw in een gezonde omgeving van een voedselveld. En juist dit laatste argument vindt het college dan wel weer sympathiek. Bij het ontwikkelperspectief van Amstelwijck zou “gezond wonen” worden meegenomen en dan kan Drechtstadboer het initiatief opnieuw indienen.
 

Lees verder

Aangekondigde bloedonderzoek PFOA neemt zorgen omwonenden niet weg.

Naar aanleiding van een debat over Chemours, heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, die de regering verzoekt om "de zorgen van alle omwonenden serieus te nemen door voor iedereen die dat wil, in samenwerking met lokale instanties, proactief een bloedonderzoek aan te bieden zodat geen enkele kans, hoe klein ook, onbenut wordt gelaten om verhoogde waarden (PFOA) te identificeren".

GroenLinks is van mening dat het onderzoek zo als het nu gepresenteerd wordt, voor de omwonenden geen serieuze betekenis heeft.

GroenLinks heeft dan ook vragen gesteld aan Wethouder R.van der Linden.
Ook landelijk zal door GroenLinks bij monde van Suzanne Kröger vragen gesteld worden in de Tweede Kamer.
Zoals het bloedonderzoek nu gepresenteerd wordt is het niet conform de wens van de Tweede Kamer.

Lees verder

Voor een kernramp is een slimme overheid goed voorbereid met een preventief beleid.

Naar aanleiding van het Artikel in het AD van 30 september jl. waarin in summiere bewoordingen wordt gemeld dat er in oktober aan minderjarigen in de Regio Jodiumpillen worden thuisgestuurd.
Bedoeld om bij een kernramp het risico op schildkierkanker te verminderen.

Is GroenLinks verbaasd dit bericht ergens achterin de krant te moeten vinden. Het is nog al niets om Jodiumpillen zomaar even thuis gestuurd te krijgen.
Niet iedereen leest de krant en voorlichting over de wijze van inname. En wat te doen bij een kernramp staat niet echt op ons netvlies. Evenzo niet de gevolgen van een kernramp.

GroenLinks heeft dan ook per omgaande art. 40 vragen hierover gesteld aan het College.

Lees verder

Pagina's