Nieuws van Joke Edenburg

Als je GenX Niet loost, hoef je het er ook Niet uit te halen !!

GroenLinks staat al geruime tijd op het standpunt dat er onmiddellijk gestopt moet worden met lozen van GenX.
GenX hoort niet in het drinkwater thuis!!
GroenLinks Dordrecht staat in nauw contact met de collegae van de Provincie Berend Potjer en 2e Kamer Suzanne Kröger.
Wij zijn het er allen over eens dat er onmiddellijk gestopt dient te worden met de lozing van GenX, totdat is bewezen dat het een stof is,
die geen schade berokkent aan de gezondheid en veiligheid van mens en milieu, ook op langere termijn.

Lees verder

Kil IV voor GroenLinks nog geen gelopen zaak!

Afgelopen di 30 mei tijdens de commissievergadering Fysiek werd het bestemmingsplan Dordtse Kil IV en het ontwerp bestemmingsplan A 16 en MER besproken.
GroenLinks heeft met aandacht geluisterd naar de vele bewoners, die hun zienswijzen en bezorgdheid wilden delen met de raadscommissie.
Alle insprekers waren het er over eens dat het ontwerp bestemmingsplan van Kil IV de leefbaarheid zou doen verslechteren. Dat Kil IV tegen de wens van de bewoners op deze wijze wordt ontwikkeld.

GroenLinks vindt ook dat de leefbaarheid voor de bewoners en wijdere omgeving niet tot nauwelijks aan de orde komt in het ontwerp bestemmingsplan.
Door geen maatregelen voor het geluid en luchtkwaliteit aan te kondigen, die de nadelen van een rijksweg in de achtertuin toch wel geven, gaat de leefbaarheid er eerder op achteruit dan vooruit.
Het uitgangspunt van de Gemeente is het economisch perspectief gericht op exploitatie en expansie.
De ingediende zienswijzen van de bewoners worden door de Gemeente daarop bekeken en niet op de leefbaarheid voor de omgeving en haar bewoners.
Reden dat de zienswijzen van de bewoners grotendeels ongegrond werden verklaard.
 

Lees verder

Met gezondheid van mensen kan en mag niet gesold worden.

De gemoederen over Chemours raken weer oververhit.
In het AD van 15 april 2017, andere dagbladen en zelfs op het landelijk nieuws heeft het chemiebedrijf Chemours weer alle aandacht.
Aandacht die vele bewoners van Dordrecht en omgeving al jaren vragen voor de schadelijke stoffen waarmee gewerkt wordt.

GroenLinks heeft een Link Dossier Dupont Chemours op de website gezet, waarin u Links naar Publikaties vindt betreffende Dupont Chemours.

Lees verder

Grote behoefte aan Openbare toiletten in Dordrecht.

We moeten allemaal elke dag wel eens naar het toilet. Buiten Nederland is het heel gewoon op vele plaatsen openbare toiletten te vinden.
In Dordrecht moet je goed zoeken als je bijvoorbeeld aan het winkelen bent en op eens hoge nood hebt.
GroenLinks wil middels een enquête in kaart brengen wat de wensen zijn van de inwoners van de gemeente Dordrecht,
betreffende openbare toilet voorzieningen in de stad, wijken en parken.

Lees verder

GroenLinks gaat niet op de koffie bij Chemours.

Heeft U ook gekeken naar de documentaire van Vara-Zembla Internationaal? Deze documentaire ging over de geheimen van de chemische industrie.
Met name Dupont en Dow kwamen aan de orde.

Hier nog terug te zien http://tvblik.nl/zembla/geheimen-van-de-chemische-industrie

Helaas moesten wij constateren dat tijdens deze uitzending bleek dat praten met Dupont weinig zin heeft. Ook in Nederland is een goed gesprek
over verantwoordelijkheid nemen en bloedproeven vergoeden niet aan de orde.
Wat Dupont wel wil laten zien is hoe geweldig het bedrijf is ook voor haar werknemers.

Lees verder

Pagina's