Nieuws van Joke Edenburg

Aangekondigde bloedonderzoek PFOA neemt zorgen omwonenden niet weg.

Naar aanleiding van een debat over Chemours, heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, die de regering verzoekt om "de zorgen van alle omwonenden serieus te nemen door voor iedereen die dat wil, in samenwerking met lokale instanties, proactief een bloedonderzoek aan te bieden zodat geen enkele kans, hoe klein ook, onbenut wordt gelaten om verhoogde waarden (PFOA) te identificeren".

GroenLinks is van mening dat het onderzoek zo als het nu gepresenteerd wordt, voor de omwonenden geen serieuze betekenis heeft.

GroenLinks heeft dan ook vragen gesteld aan Wethouder R.van der Linden.
Ook landelijk zal door GroenLinks bij monde van Suzanne Kröger vragen gesteld worden in de Tweede Kamer.
Zoals het bloedonderzoek nu gepresenteerd wordt is het niet conform de wens van de Tweede Kamer.

Lees verder

Voor een kernramp is een slimme overheid goed voorbereid met een preventief beleid.

Naar aanleiding van het Artikel in het AD van 30 september jl. waarin in summiere bewoordingen wordt gemeld dat er in oktober aan minderjarigen in de Regio Jodiumpillen worden thuisgestuurd.
Bedoeld om bij een kernramp het risico op schildkierkanker te verminderen.

Is GroenLinks verbaasd dit bericht ergens achterin de krant te moeten vinden. Het is nog al niets om Jodiumpillen zomaar even thuis gestuurd te krijgen.
Niet iedereen leest de krant en voorlichting over de wijze van inname. En wat te doen bij een kernramp staat niet echt op ons netvlies. Evenzo niet de gevolgen van een kernramp.

GroenLinks heeft dan ook per omgaande art. 40 vragen hierover gesteld aan het College.

Lees verder

Windturbine Krabbegors wordt People Planet Profit !

Windturbines op het eiland van Dordrecht is een noodzaak om energie neutraal te zijn in 2050.
De fossiele brandstoffen raken op en zullen naar aanloop van de schaarste alleen maar duurder worden.
Als we niet overschakelen naar milieuvriendelijke energie opwekking zitten we dadelijk met de “gebakken peren”.
De kans dat we afhankelijk van leverantie worden uit het buitenland is groot.
Door daar nu op te reageren met het burgerinitiatief op de Krabbegors betekent dat de bewoners invloed hebben op de eigen energierekening.
En neemt Dordrecht een kleine stap in een richting die een grote stap voorwaarts moet worden.
 

Lees verder

Als je GenX Niet loost, hoef je het er ook Niet uit te halen !!

GroenLinks staat al geruime tijd op het standpunt dat er onmiddellijk gestopt moet worden met lozen van GenX.
GenX hoort niet in het drinkwater thuis!!
GroenLinks Dordrecht staat in nauw contact met de collegae van de Provincie Berend Potjer en 2e Kamer Suzanne Kröger.
Wij zijn het er allen over eens dat er onmiddellijk gestopt dient te worden met de lozing van GenX, totdat is bewezen dat het een stof is,
die geen schade berokkent aan de gezondheid en veiligheid van mens en milieu, ook op langere termijn.

Lees verder

Pagina's