Nieuws van Frans-Bauke van der Meer

Initiatiatiefvoorstel energietransitie aangenomen

Initiatiatiefvoorstel energietransitie aangenomen

Vandaag zette Dordrecht een flinke stap naar een succesvolle transitie naar een energieneutrale stad in 2050. De Gemeenteraad aanvaarde een initiatiefvoorstel dat GroenLinks opstelde in samenwerking met de andere partijen in de gemeenteraad. Ook het college staat er positief tegenover. Door het aannemen van het voorstel besloot de Raad dat er een geloofwaardig tijdpad naar energieneutraliteit wordt opgesteld. Daarmee kunnen we beter beoordelen welke maatregelen nodig zijn en hoe toereikend de geplande maatregelen zijn. Daarnaast komt er meer en betere ondersteuning voor alle burgers en bedrijven om isolatie, duurzame warmte en duurzame elektriciteit mogelijk en aantrekkelijk te maken. Een proactief projectbureau waarin al bestaande ondersteuning wordt gebundeld en uitgebreid, moet hiervoor zorg dragen. 

 

Lees verder

Rood is Groen

Stadhuis Dordrecht

Sinds enkele maanden werk ik met veel enthousiasme mee in de GroenLinksfractie Dordrecht. Op lokaal niveau kom je in aanraking met concrete gevolgen van maatschappelijke spanningen en met concrete mogelijkheden om bij te dragen aan de oplossing daarvan. Dat is een uitdaging. 

 

Lees verder

Dossier Chemours

Chemours

Bij de productieprocessen bij Chemours op de Staart ontstaan verschillende zeer zorgwekkende
stoffen, zoals PFOA en GenX. Deze stoffen zijn ook in de omgeving terechtgekomen. En dat blijkt
nog steeds te gebeuren.

Lees verder