Nieuws van Chris van Benschop

Dordtse woonvisie, voor wie en hoeveel?

Dordrecht

De discussie over nut en noodzaak van meer sociale huurwoningen is de afgelopen weken al vaker zinloos gebleken. Er wordt gesproken over andere uitleg van cijfers, doorstroom waardoor er woningen vrij komen, dat het probleem niet ligt bij het aantal sociale huurwoningen maar bij de mensen die niet uit een sociale huurwoningen komen omdat er geen aanbod is maar wel weg willen, dat we gemiddeld een lage WOZ waarde hebben in Dordrecht en dat we relatief een hoog percentage sociale huurwoningen hebben. Goed verhaal, maar wat  ons betreft niet goed genoeg. 

Lees verder