Nieuws van Anet van Bekhoven

Discriminatie doet pijn!

Ook in Dordrecht komt het voor, mensen worden gediscrimineerd. Een aantal groepen mensen hebben hier veel last van.
Denk bijvoorbeeld aan jongeren van buitenlandse afkomst, LHBT-ers, 55+-ers die een baan zoeken.

Voor GroenLinks is discriminatie onacceptabel.

Dordrecht is een geruim aantal jaren Regenboogstad samen met 41 andere steden. De gemeente wil de sociale acceptatie,veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen,
homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT) verbeteren.

Lees verder

Jeugdzorg nog verre van volmaakt!

Dossier Jeugdzorg

Woensdagavond 29 maart zijn raadsleden uit 17 gemeenten in gesprek gegaan met ouders van kinderen met een zorgvraag.
Het ouderplatform heeft middels een brief aan de bel getrokken bij het Ministerie in Den Haag en bij de lokale raden omdat het beleid
op sommige punten zorgt voor extra, in plaats van minder zorgen bij de ouders.

Lees verder

Te kort aan bedden of te kort aan cliënten bij het Beschermd Wonen?

U zegt het maar.

In de gemeente Dordrecht zijn verschillende instellingen die Beschermd Wonen (BW) aanbieden.
Hier kunnen mensen terecht, die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen en vaak te maken hebben met een psychiatrisch, dan wel verslavingsprobleem.
Zij hebben een dak boven hun hoofd. Worden algemene levensverrichtingen weer aangeleerd en begeleid naar een zo zelfstandig mogelijk leven.
Speciale aandacht in behandeling is er voor de psychiatrie en of de verslavingsproblematiek.

Lees verder

Een onderwijsplek voor elk kind.

Voor GroenLinks is het van belang dat elk kind de kans krijgt op goed onderwijs.

In kleine klassen zodat er voldoende aandacht is per kind. Inmiddels hebben we ruim twee jaar passend onderwijs in Dordrecht.
Passend onderwijs wil zeggen dat er voor elk kind een passende plek gezocht wordt binnen het onderwijs.
Dit kan zijn binnen het reguliere of het speciale onderwijs.
Speciaal onderwijs is voor kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking.

Een passende plek voor een kind kan betekenen dat een kind met een lichamelijke beperking op een reguliere basisschool les krijgt met ondersteuning bij de verzorging.

Lees verder

Sporten voor iedereen!

Dinsdag 31 januari 2017 werd het Sportkompas gepresenteerd aan de commissie Sociale Leefomgeving.
Dit Sportkompas is een voortgang op de toekomstvisie Sportparken uit 2015.
De thema-avond Sport werd georganiseerd om de Raad te informeren over de stand van zaken.

In de Toekomstvisie Sportparken wordt aangekondigd dat er een overschot aan voetbalvelden is in Dordrecht en een teveel aan Sportparken.
Dit betekent dat sportverenigingen met elkaar moeten gaan samenwerken, eventueel verhuizen om met elkaar tot nieuwbouw te komen.
Voor veel sportverenigingen kwam dit als een verrassing. Alle verenigingen hebben het voortvarend aangepakt. Er zijn nieuwe verbonden gemaakt.
Zo gaan Movado (korfbal), VV Dubbeldam (voetbal) en TTV (tafeltennis) samen voor een gebouw aan de Schenkeldijk. OMC en FC Dordrecht (voetbal) willen graag vernieuwbouw van het FC Dordrecht stadion en de accommodaties aan de Krommedijk.
Al deze bewegingen moeten gaan leiden tot minder voetbalvelden en minder sportparken.Deze sportverenigingen presenteerde hun plannen op deze avond.

 

Lees verder