Nieuws van Ab de Buck

Artikel 40 vragen Bilderbosgebied

Artikel 40 vragen Bilderbosgebied

GroenLinks Dordrecht, VVD en VSP hebben veel waardering voor Dordtenaren die gevraagd en ongevraagd meedenken over hun eigen wijk of woonomgeving. Op 25 januari 2019 hebben verschillende fracties van de Dordtse gemeenteraad een brief mogen ontvangen van het Bewonersplatform Herstructurering Bilderbosgebied. Het Bewonersplatform heeft al meer dan 7 jaar intensief contact met verschillende gesprekspartners en is met hen een 54-puntenlijst overeengekomen om het gebied meer toegankelijk te maken voor de bewoners, o.a. door het hondenlosloopgebied te verbeteren, struinpaden aan te leggen en het ongeoorloofd fiets- en autoverkeer tegen te gaan. Naar aanleiding van deze brief willen wij u namens de fracties van GroenLinks Dordrecht, VVD en VSP de volgende vragen voorleggen:

Lees verder

Uitkomsten politiek café “10.000 nieuwe woningen, maar welke stad willen we eigenlijk zijn?”

Woningbouw

Opening en welkom door Lars Sörensen, avondvoorzitter

Dag/avondzitter Sörensen bedankt allereerst Maarten Teekens en Lotte Okkersen voor hun muzikale bijdrage. Daarna wijst hij op de organiserende fracties van de gemeenteraad van Dordrecht: PvdA, Groen Links, Gewoon Dordt en D66. De aanleiding: het college van B&W wil tot 2030 in Dordrecht 10.000 nieuwe woningen bouwen, waarvan in de komende jaren 4.000 op al bekende plekken, en op middellange termijn nog eens 6.000 te plannen op nieuwe locaties. Het college wil wat betreft de eerste 4.000 woningen beginnen met vooral duurdere woningen. De Gemeenteraad bespreekt de plannen op 18 december en later in het voorjaar opnieuw.

Lees verder

Workshop bij Drechtraad over energie-neutraal in 2050

Dordrecht wil in 2050 energieneutraal zijn: alle energie die we gebruiken komt dan uit duurzame bronnen, we stoten geen CO2 meer uit. GroenLinks vindt dat belangrijk: het is nodig om ecologische rampen en schade door extreem weer te voorkomen. Maar het is ook aantrekkelijk, want de stad wordt er schoner door, het levert nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op en biedt kansen op sociaal gebied. Daarom willen we het doel al in 2040 hale

Lees verder

GroenLinks analyseert risico’s grootschalige logistiek op bedrijventerrein Kil IV en stemt niet in met ontwikkelingskrediet .

GroenLinks wijst de ontwikkelingen in de huidige plannen voor Dordtse Kil IV af, omdat die niet passen bij de overgang naar een circulaire economie en duurzame logistiek en ook weinig (lokale) werkgelegenheid creëert. Tegelijk zijn er forse vraagtekens bij de financiële kant van het verhaal: als de logistieke of economische ontwikkeling tegen valt, kunnen verliezen oplopen tot tientallen miljoenen Euro’s.

GroenLinks baseert dit op een grondige analyse naar de toekomstige positie van grootschalige logistiek, zoals opgenomen in de plannen voor Kil IV.

Lees verder