Grote behoefte aan Openbare toiletten in Dordrecht.

We moeten allemaal elke dag wel eens naar het toilet. Buiten Nederland is het heel gewoon op vele plaatsen openbare toiletten te vinden.
In Dordrecht moet je goed zoeken als je bijvoorbeeld aan het winkelen bent en op eens hoge nood hebt.
GroenLinks wil middels een enquête in kaart brengen wat de wensen zijn van de inwoners van de gemeente Dordrecht,
betreffende openbare toilet voorzieningen in de stad, wijken en parken.

Sinds 2006 is GroenLinks actief in Dordrecht bezig om Openbare Toiletten geplaatst te krijgen.
Tot op heden is dit niet erg succesvol geweest en stuit GroenLinks op weerstand bij het College en Raad.
"Er zou onvoldoende behoefte zijn. Er zijn voldoende openbare toiletten aanwezig".

Hoe kan het dan zijn dat wij toch regelmatig lezen en mails krijgen over het gemis aan openbare toiletten.
Vooral vrouwen, kinderen en ouderen moeten goed van te voren nadenken als zij zich langere tijd buitenshuis gaan begeven.

GroenLinks is van mening dat in een gastvrije stad, die Dordrecht beoogt te zijn, openbare toiletvoorzieningen
en of goede verwijzingen naar de bestaande voorzieningen niet mogen ontbreken.
De openingstijden van de bestaande openbare voorzieningen zijn ook niet 24 uur open.

Daarom wil GroenLinks middels een enquête in kaart brengen wat de wensen zijn van de inwoners van de gemeente Dordrecht
betreffende openbare toilet voorzieningen in de stad, wijken en parken.