Nieuws gefilterd op Fractie

Dordtse woonvisie, voor wie en hoeveel?

Dordrecht

De discussie over nut en noodzaak van meer sociale huurwoningen is de afgelopen weken al vaker zinloos gebleken. Er wordt gesproken over andere uitleg van cijfers, doorstroom waardoor er woningen vrij komen, dat het probleem niet ligt bij het aantal sociale huurwoningen maar bij de mensen die niet uit een sociale huurwoningen komen omdat er geen aanbod is maar wel weg willen, dat we gemiddeld een lage WOZ waarde hebben in Dordrecht en dat we relatief een hoog percentage sociale huurwoningen hebben. Goed verhaal, maar wat  ons betreft niet goed genoeg. 

Lees verder

Initiatiatiefvoorstel energietransitie aangenomen

Initiatiatiefvoorstel energietransitie aangenomen

Vandaag zette Dordrecht een flinke stap naar een succesvolle transitie naar een energieneutrale stad in 2050. De Gemeenteraad aanvaarde een initiatiefvoorstel dat GroenLinks opstelde in samenwerking met de andere partijen in de gemeenteraad. Ook het college staat er positief tegenover. Door het aannemen van het voorstel besloot de Raad dat er een geloofwaardig tijdpad naar energieneutraliteit wordt opgesteld. Daarmee kunnen we beter beoordelen welke maatregelen nodig zijn en hoe toereikend de geplande maatregelen zijn. Daarnaast komt er meer en betere ondersteuning voor alle burgers en bedrijven om isolatie, duurzame warmte en duurzame elektriciteit mogelijk en aantrekkelijk te maken. Een proactief projectbureau waarin al bestaande ondersteuning wordt gebundeld en uitgebreid, moet hiervoor zorg dragen. 

 

Lees verder

Moet een gezonde boom, die al veel geschiedenis van Dordrecht overleefd heeft nu aan zijn einde komen?

Moeras Cypres aan de Sluisweg

In 2018 werd bekend dat het pand op de hoek van de Sluisweg- Achterhakkers verbouwd zou worden naar nieuwe woningen. Op het binnenterrein bij dit pand staat een schitterende Moeras Cypres.

Uit ongerustheid dat deze boom wel eens het zoveelste slachtoffer zou kunnen worden van de bouwdrift van de gemeente heb ik toen contact opgenomen met de projectleider. Mijn zorg werd gedeeld met verschillende inwoners van onze stad die de bomen aan het hart gaan.

Lees verder

Mededeling vanuit de fractie

GroenLinks Dordrecht

 

Beste leden van GroenLinks Dordrecht,

Namens het bestuur van GroenLinks afdeling Drechtsteden deel ik jullie mede dat Ab de Buck besloten heeft de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Dordrecht te verlaten.

Zowel bestuur als fractie vinden het jammer dat Ab tot dit besluit is gekomen. Ab heeft getoond een betrokken en inhoudelijk sterk raadslid te zijn.

Ab verlaat de fractie wegens interne meningsverschillen. Om in de toekomst te werken aan een nog betere samenwerking en besluitvorming binnen de fractie, besteden we de komende tijd hier extra aandacht aan. 

Namens het bestuur GroenLinks Drechtsteden,

Willy Leferink
willyleferinkgl@gmail.com