Nieuws gefilterd op niets

Begroting 2020, scherp op (welke) koers

Begroting 2020

Scherp op koers.
En dat zijn we als we naar de begroting kijken. Zoals al gezegd , een mooie cijfermatige vertaling van de kader nota.
Scherp op koers. Zijn we dit dan ook of lijkt het maar zo.

 

Lees verder

Initiatiatiefvoorstel energietransitie aangenomen

Initiatiatiefvoorstel energietransitie aangenomen

Vandaag zette Dordrecht een flinke stap naar een succesvolle transitie naar een energieneutrale stad in 2050. De Gemeenteraad aanvaarde een initiatiefvoorstel dat GroenLinks opstelde in samenwerking met de andere partijen in de gemeenteraad. Ook het college staat er positief tegenover. Door het aannemen van het voorstel besloot de Raad dat er een geloofwaardig tijdpad naar energieneutraliteit wordt opgesteld. Daarmee kunnen we beter beoordelen welke maatregelen nodig zijn en hoe toereikend de geplande maatregelen zijn. Daarnaast komt er meer en betere ondersteuning voor alle burgers en bedrijven om isolatie, duurzame warmte en duurzame elektriciteit mogelijk en aantrekkelijk te maken. Een proactief projectbureau waarin al bestaande ondersteuning wordt gebundeld en uitgebreid, moet hiervoor zorg dragen. 

 

Lees verder

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen

Politiek café Diversiteit

“ Diversiteit en de daarbij nauw samenhangende inclusiviteit zijn thema’s die met de dag actueler en belangrijker worden. Nog te vaak worden mensen om verschillende redenen uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. Bijvoorbeeld door hun etnische achtergrond, hun leeftijd, seksuele oriëntatie of vanwege een handicap. Maar ook door armoede of laaggeletterdheid. 

Lees verder

Moet een gezonde boom, die al veel geschiedenis van Dordrecht overleefd heeft nu aan zijn einde komen?

Moeras Cypres aan de Sluisweg

In 2018 werd bekend dat het pand op de hoek van de Sluisweg- Achterhakkers verbouwd zou worden naar nieuwe woningen. Op het binnenterrein bij dit pand staat een schitterende Moeras Cypres.

Uit ongerustheid dat deze boom wel eens het zoveelste slachtoffer zou kunnen worden van de bouwdrift van de gemeente heb ik toen contact opgenomen met de projectleider. Mijn zorg werd gedeeld met verschillende inwoners van onze stad die de bomen aan het hart gaan.

Lees verder

Leven aan het Wantij

Stadswerven Dordrecht

Onlangs werd ik met anderen door een ecoloog rondgeleid in het gebied rondom de wijk Stadswerven. Het was een vreugdevolle en leerzame wandeling. Ik was onder de indruk van de enorme diversiteit aan flora en fauna (wellicht tezamen wel 1500 soorten). Zelfs de genoemde ecoloog kwam nog een flink aantal soorten tegen die hij ter plekke niet eerder had waargenomen. De veerkracht van de natuur die we zagen, heeft iets geruststellends voor iemand zoals ik die zich zorgen maakt over de vernietiging van natuur en het uitputten van de aarde waar we als mensheid mee bezig zijn. 

Lees verder

Pagina's