Motie: Jongeren aan zet
Motie: Jongeren aan zet

De laatste Drechtraad voor het zomerreces.

De laatste Drechtraad voor het zomerreces staat in het teken van de algemene beschouwingen. Dit jaar een beleidsarme, omdat het nieuwe DSB nog niet is aangesteld, er nog geen nieuwe begroting ligt.

Als GroenLinks geven wij aandachtspunten mee voor de geactualiseerde begroting 2019 die wij zsm tegemoet kunnen zien.

Tevens zullen wij de moties toevoegen, die zijn ingediend.

Een motie direct op initiatief van Groenlinks: Jongeren aan zet en twee in samenwerking met D66: 2050 energieneutraal; de vaart erin en Kans op een baan.