Joke Edenburg

Raadslid

Sinds 2007 ben ik actief voor GroenLinks bij de raadsvergaderingen. Vanaf 2010 tot 29 Maart 2016 in de functie van burgerraadslid, een adviserende rol voor de raadsleden met name voor de kamers Fysiek en Sociaal . Vanaf 29 Maart ben ik Ahmet Karapinar opgevolgd als Raadslid. Bij Fysiek valt onder meer de portefeuille Milieu waarin energie, de kwaliteit van ondergrond, water, lucht en spoorveiligheid worden behandeld. Dupont/Chemours, 3e Merwedehaven en de Biesbosch hebben mijn volle aandacht.

Voor de kamer Sociaal behandel ik de portefeuilles Jeugdzorg, Sport en Cultuur. Gezondheid is in al deze portefeuilles voor mij de groene/rode draad om zoveel mogelijk de kwaliteit en veiligheid van leven in Dordrecht te waarborgen.