Ernst Sleijser
Ernst Sleijser

Ernst Sleijser

Raadslid

Wie ben ik: Ik ben Ernst, 57 jaar, woon sinds een jaar of vijf in Dordrecht. Ik ben “gepartnerschapt” met Edith en heb twee volwassen kinderen, die met hun partners elders wonen. Van oktober 2018 t/m januari 2019 mag ik Chris van Benschop vervangen in de raad.

Favoriete plek:

Het Groothoofd is natuurlijk een erg voor de hand liggende plek, maar als nieuwere Dordtenaar is het voor mij nog steeds een prachtige plek waar ik graag ben. Bovendien is het ook een plek die voor mij ook symboliseert wat Dordrecht zo krachtig en uniek maakt: De historie, een sterke stad met ondernemende, krachtige inwoners. De drie grote rivieren die hier samenkomen met alle scheepvaart staan voor mij voor de handel en industrie. Maar natuurlijk ook voor (behoud van) natuurschoon en toerisme. Net als de restaurants en terrassen staan voor de aantrekkingskracht die Dordt heeft als aantrekkelijke bestemming voor wonen, werken en recreatie. Dat alles zie je hier samenkomen.

Wat doe ik:

Ik werk bij de gemeente Den Haag. Momenteel ben ik hoofd van het Subsidiebureau van de gemeente, een erg leuke baan. En sinds kort pas ik geregeld op Hanne, ons eerste kleinkind!

Waarom GroenLinks:

GroenLinks is de partij die opkomt voor mensen die het om wat voor reden dan ook minder makkelijk hebben. En de partij die al lang voordat het mode werd, aandacht vroeg voor het milieu en de eindigheid van fossiele brandstoffen en de eindigheid van groei. We boffen dat we in dit land wonen, er is ruimte voor welzijn voor velen. Dat alles herken ik in de standpunten van de partij. We zullen altijd keuzes moeten maken, ook in de politiek. Er is nooit voldoende geld om álles te realiseren, en niet alles kan met elkaar samen gaan. Voor Dordrecht, voor de Dordtenaar, wil ik mij sterk maken voor een gezonde, leefbare stad waar het voor iedereen fijn wonen is. Dat betekent dus ten eerste dat je er moet kunnen wonen, waarbij de prioriteit ligt bij de huidige inwoners die daar nu niet verder mee kunnen; het ontbreekt nu aan voldoende goedkopere huur- en koopwoningen voor o.a. jongeren. Als je de stad leefbaar wilt houden kun je niet om verbetering van het leefklimaat heen; dat zijn vaak doelen op lange termijn maar juist daarom moet je er wel nu mee starten of krachtiger doorgaan: de politiek moet verder durven kijken dan agenda’s op korte termijn. En ook hier geldt weer dat er keuzes gemaakt moeten worden. Omwille een groter goed, zoals bijvoorbeeld schone lucht, kan niet iedereen, inwoner of bedrijf, altijd volledig de eigen wensen vervuld zien. Daar moet je dan ook helder in zijn.