Ab de Buck
griffie

Ab de Buck

Raadslid

Ab de Buck, woont in de wijk Stadspolders, is 54 jaar

Wie ben ik: Ik ben Ab de Buck, woon in de wijk Stadspolders, ben 54 jaar, en getrouwd met Mirella. We hebben drie kinderen, Dagmar, Thijs en Wietse, die intussen allemaal volwassen zijn.
 
Favoriete plek in Dordrecht: Het Vissertje: Hier zwem ik ‘s zomers met een groepje in het Wantij. Een schipper haalt ons met zijn bootje op, vaart ons de Biesbosch in, en we zwemmen dan een kilometer of twee terug. Heel mooi om zo actief in de natuur bezig te zijn: een keer zwom er zelfs een bever mee! In Stadspolders woon je vlak bij de Biesbosch, en door ontpoldering wordt die groter en rijker aan natuur.
 
Wat doe ik in het dagelijks leven: In mijn werk ben ik bezig geweest met allerlei facetten van duurzaamheid, milieu en energie. Op dit moment werk ik bij NEN, een organisatie die “normen” ontwikkelt. Ik hou me daar bezig met recycling en klimaatverandering. Met bedrijven en overheden ontwikkelen we kwaliteitsnormen die helpen om meer recycling voor elkaar te krijgen.
 
Waarom GroenLinks: GroenLinks zet zich consequent in voor een overgang naar een andere economie. Een economie waarin we de aarde minder belasten, en onze omgeving leefbaar houden. Dat is tegelijk ook goed voor werkgelegenheid: zo levert duurzame energie veel werk op: de verwachting is dat per 2020 10.000 mensen zullen werken aan wind op zee. Dat sluit ook weer aan bij een ander ideaal van GroenLinks: gelijke kansen voor iedereen, ongeacht je waar je vandaan komt.
 
Wat ga je doen voor GroenLinks: Ik wil me vooral inzetten voor duurzaamheid. Het huidige college heeft er veel woorden over, maar laat weinig daden zien. Zie bijvoorbeeld de discussie over plaatsing van windturbines: er is plek voor 20 windmolens langs de A16, het college koos na lang treuzelen voor een handjevol.
In deze regio liggen onder andere kansen voor duurzame energie en duurzaam transport over water. Zo zijn er veel bedrijven actief in windenergie op zee. Dat kunnen we uitbouwen in samenwerking met onderwijs, waardoor we zorgen dat jongeren goede kansen krijgen op de banen van de toekomst. Een ander voorbeeld is het energiezuinig maken van scholen en gemeentelijke gebouwen in onze stad. Dat is niet alleen goed voor duurzaamheid, maar ook financieel verstandig, omdat de energiekosten fors afnemen. En ook daarmee neem je de jeugd mee in een duurzame toekomst. Zoals gezegd: dat gebeurt nu mondjesmaat, maar GroenLinks kan er voor zorgen dat Dordrecht daar echt slagen in gaat maken.