Actieve leden gezocht

Actieve leden kunnen GroenLinks meer zichtbaar laten zijn in de Dordtse samenleving.

Door de vele vergaderingen hebben de raads- en burgerraadsleden van GroenLinks een flink gevulde agenda. Zij kunnen daardoor niet altijd aanwezig zijn bij de activiteiten en vergaderingen die in de wijken en door organisaties worden georganiseerd. Gelukkig heeft onze fractie een aantal actieve leden die de raadsleden ondersteunen. En we kunnen nog meer mensen gebruiken!

Actieve leden kunnen verschillende taken uitvoeren, zoals:

  • het mee voorbereiden van de raads- en commissievergaderingen tijdens het wekelijkse fractieoverleg.
  • Aanwezig zijn tijdens de raads- en commissievergaderingen.
  • het bijwonen van allerlei bijeenkomsten, zoals wijkbijeenkomsten, vakbonds-, waterschaps-, huurdersoverleg etc.

Kortom, zij ondersteunen de fractie om de betrokkenheid bij alles wat er speelt te vergroten en GroenLinks een duidelijk gezicht te geven.

Leden en toekomstige leden die belangstelling hebben om mee te werken kunnen contact via opnemen info.groenlinksdordrecht@gmail.com.