Kandidaat

In maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. GroenLinks wil in Dordrecht graag met een grote en sterke fractie vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad. We willen onze fractie versterken, uitbreiden en vernieuwen. Daarvoor zoeken we mensen die belangstelling hebben voor lokale thema’s, de GroenLinks-opvattingen ondersteunen en die goed kunnen uitdragen en realiseren. Kandidaten moeten goed kunnen samenwerken in de fractie en de raad, luisteren naar geluiden uit de stad en die kunnen vertalen naar het politieke werk. Ook is het belangrijk dat kandidaten toegankelijk zijn voor burgers en voldoende tijd willen investeren in het raadswerk. In de profielschetsen voor lijsttrekker en raadslid vind je meer informatie over wie we zoeken.

Enthousiast? Zo kun je je kandideren

Wil jij je kandideren als raadslid? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar kc.groenlinksdrechtsteden@gmail.com. Geef hierbij duidelijk aan dat je je voor de gemeente Dordrecht kandidaat stelt. Je krijgt dan spoedig bericht over het vervolg van de procedure. De deadline om je kandidaat te stellen voor het raadslidmaatschap namens GroenLinks is 20 september 2021. Wil je je kandideren als lijsttrekker? Vermeld dit dan direct in je motivatiebrief. 

Let op: Je kan alleen raadslid worden in de gemeente waarin je woont. Op het moment dat je raadslid wordt, moet je dus in Dordrecht wonen.

Wat voor fractie willen wij?

De fractie is proactief, initiatiefrijk, gericht op vernieuwing, toegankelijk, inclusief en daadkrachtig. De fractie vormt een afspiegeling van de bewoners van de gemeente Dordrecht, met leden die elkaar aanvullen in kennis, vaardigheden en ervaring. De fractieleden werken in goed overleg en vertrouwen samen. Zij zorgen voor breed overleg en discussie binnen de afdeling over voor GroenLinks relevante thema’s en standpunten. Daarnaast handelt de fractie politiek-strategisch sterk en werkt zij goed samen met de andere raadsfracties. De fractie kent een open cultuur en staat in nauw contact met kiezers en leden, daarbij gebruik makend van onder andere lokale media, sociale media en eigen communicatiekanalen.

Meer informatie

Heb je vragen over het raadswerk en/of de kandidaatstelling? Lijkt het je interessant, maar weet je nog niet zeker of het raadswerk bij je past? Neem ook dan gerust contact op met de kandidatencommissie via kc.groenlinksdrechtsteden@gmail.com. Lees ook de 10 vragen en antwoorden over het raadslidmaatschap.

GroenLinks Drechtsteden organiseert op zaterdag 5 juni tussen 14.00-15.30u een digitale oriëntatiemiddag voor mensen met belangstelling voor het raadswerk. Wil je meer weten? Dan kun je tijdens deze middag GroenLinks en de afdeling beter leren kennen en zittende raadsleden het hemd van het lijf vragen. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar drechtsteden@groenlinks.nl.